Ms. Mona Keijzer เลขาธิการด้านนโยบายเศรษฐกิจและภูมิอากาศ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เปิดเผยถึงการจัดตั้งกองทุน NesecShipping Debt Fund (NSDF) ซึ่งสนับสนุนโดยนักลงทุนสถาบันการเงินและจังหวัด Groningen เพื่อปล่อยเงินกู้ให้แก่เจ้าของเรือในประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับจัดซื้อหรือปรับปรุงเรือขนส่งในเส้นทางระยะสั้น

Ms. Keijzer กล่าวว่า “เนเธอร์แลนด์ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งนักเดินเรือมาหลายศตวรรษ อุตสาหกรรมทางทะเลยังคงเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจเนเธอร์แลนด์ โดยสร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า 26,000 ล้านยูโร และสร้างอาชีพกว่า 275,000 ตำแหน่ง ธุรกิจต่อเรือและการขนส่งทางทะเลยังสร้างนวัตกรรมและโอกาสการส่งออกให้กับประเทศ รัฐบาลจึงยินดีที่จะส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้านนี้ด้วยการค้ำประกันกองทุน NSDF”         

จากจำนวนเรือกว่า 400 ลำ ในแถบเนเธอร์แลนด์เหนือ 75 เปอร์เซ็นต์ เป็นของบริษัทขนส่งทางทะเลหลายแห่งในจังหวัด Groningen จึงถือได้ว่าเป็นจังหวัดด้านการขนส่งทางเรือระยะสั้นอย่างแท้จริง” Mr. Henk Staghouwer สมาชิกสภาจังหวัด Groningen กล่าว “เรือขนส่งสินค้าเส้นทางระยะสั้นจำนวนไม่น้อยกว่า 112 ลำ ถูกต่อขึ้นภายในอู่ต่อเรือทางตอนเหนือในระหว่างปี 2012 – 2017 พวกเรายินดีให้การสนับสนุนเงินทุนแก่บริษัทกว่า 40 แห่งในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อประกอบกองเรือรุ่นใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้น อุตสาหกรรมการต่อเรือได้สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 1.3 พันล้านยูโร ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 4,300 ตำแหน่ง ในกว่า 100 บริษัท จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและการสร้างอาชีพในพื้นที่ทางตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์โดยรวม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัด Groningen”            

Mr. Pieter van der Burg กรรมการผู้จัดการ Nesec กล่าวว่า “ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงิน Basel IV ที่เคร่งครัด ซึ่งจะมีผลโดยสมบูรณ์ในปี 2020 และส่งผลกระทบต่อการปล่อยสินเชื่อระยะยาวให้กับผู้ประกอบการเดินเรือ ประกอบกับอายุของเรือที่มากขึ้น หลายๆ บริษัทจึงต้องปรับปรุงกองเรือใหม่ กองทุน NSDF จะปล่อยกู้ให้แก่บริษัทที่ต้องการซื้อเรือใหม่หรือปรับปรุงเรือเพื่อให้สอดรับกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่บังคับใช้”       

Nesec ยังมีแผนที่จะพัฒนากองทุนอื่นๆ ในอนาคต โดยมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล อุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง และพลังงานหมุนเวียน