ABI Research คาด COVID-19 กระตุ้นองค์กรทั่วโลกลงทุนด้านเทคโนโลยีมากขึ้น

0
909
ABI Research: The COVID-19 Pandemic Will Force Companies to Radically Rethink How They Operate and Invest

ABI Research บริษัทที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจชั้นนำชี้ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา จะทำให้บริษัทต่างๆ ต้องหวนคิดว่าจะลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างไร

จากรายงานภาพรวมต่อเหตุการณ์ COVID-19 ‘Taking Stock of COVID-19’ ของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อเทคโนโลยีและตลาดปลายทาง โดยการพิจารณาจากผลสืบเนื่องของ COVID-19 ในปัจจุบันและอนาคตที่มีต่อเทคโนโลยีต่างๆ และภาคอุตสาหกรรมในเชิงลึก นอกจากนี้ ทีมนักวิเคราะห์ยังได้ให้คำแนะนำเพื่อก้าวผ่านอุปสรรค รวมถึงกลยุทธ์เพื่อช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ให้สามารถกลับมาตั้งตัวและประสบความสำเร็จหลังจากการชะลอตัวของการแพร่ระบาด

“ต้องมีการกระตุ้นขนานใหญ่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยองค์กรต่างๆ จะต้องตัดสินใจทำการใหญ่อย่างเด็ดขาดเพื่อที่จะอยู่รอด ซึ่งเราต้องใช้วิธีการเช่นนี้ในการรับมือกับ COVID-19” Mr. Stuart Carlaw ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการวิจัย บริษัท ABI Research อธิบาย

การตัดสินใจดังกล่าว และการลงทุนด้านเทคโนโลยีอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ ดังเช่นต่อไปนี้

  • การแพร่ระบาดในวงกว้าง จะทำให้กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมหยุดชะงัก
  • มีการใช้งานระบบการยกขนและพาหนะขนส่งแบบอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น
  • ซัพพลายเชนที่เชื่อมต่อถึงกัน มีความหลากหลาย และสอดประสานกันมากขึ้น
  • การลงทุนในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนชุมชนยืดหยุ่น (Community Resilience)
  • วิธีการทำงานจะเปลี่ยนไปเป็นแบบดิจิทัลเสมือนจริง ซึ่งเข้าถึงด้วยระบบออนไลน์

“อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เราจะบรรลุผลลัพธ์ในระยะยาวนี้ ก็จะต้องเผชิญกับปัญหาการดำเนินงานในระยะสั้นก่อน ซึ่งได้แก่ การจับจ่ายใช้สอยที่น้อยลงของผู้บริโภค การหยุดชะงักของซัพพลายเชน และความพร้อมของปัจจัยอื่นๆ ที่ลดลงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อทุกองค์กร” Mr. Carlaw กล่าว

ABI Research เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ในการบรรลุวิสัยทัศน์ มอบเครื่องมือที่มุ่งสู่การปฏิบัติได้จริงในการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี ซึ่งมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และการทำงานทั่วโลก โดย ทีมนักวิเคราะห์ของ ABI Research ยังได้จัดทำรายงานใหม่ๆ ที่ล้ำหน้ามากกว่าบริษัทที่ปรึกษารายอื่น ช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าก้าวนำคู่แข่งและตลาดอยู่เสมอ

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่