สายการเดินเรือ OCEAN NETWORK EXPRESS (ONE), HAPAG-LLOYD และ YANG MING ประกาศความร่วมมือกับสายการเดินเรือ CMA CGM, COSCO และ OOCL เพื่อปรับปรุงบริการ ATLANTIC 6 หรือ AL6 ซึ่งให้บริการระหว่างเมดิเตอร์เรเนียนและชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ให้บริการมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น

ทั้งนี้ บริการ AL6 ที่ปรับปรุงใหม่ เป็นการรวมกันระหว่างบริการ AL6 ซึ่งให้บริการโดย ONE, Hapag-Lloyd และ Yang Ming กับบริการ Amerigo ซึ่งให้บริการโดย COSCO, CMA CGM และ OOCL ให้เป็นบริการเดียวกันที่ครอบคลุมมากขึ้น โดยบริการ AL6 จะปฏิบัติการด้วยเรือขนาดพื้นที่ระวาง 8,000 ทีอียู จำนวนหกลำ ประกอบด้วยเรือของ Hapag-Lloyd, ONE และ Yang Ming จำนวนสามลำ และอีกสามลำที่เหลือให้บริการด้วยเรือของ CMA CGM และ OOCL โดยมีรอบการวนเรือ ออกจาก La Spezia ไปยัง Genoa, Fos, Barcelona, Valencia, New York, Norfolk, Savannah, Miami, Algeciras และวนกลับมายัง La Spezia อีกครั้ง