สายการเดินเรือ APL ประกาศขยายบริการ Japan Thailand Vietnam (JTV) ให้ครอบคลุมการเข้าเทียบท่าเรือต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์และประเทศจีนตอนใต้ โดยบริการที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้จะเพิ่มท่าเรือ Manila, Shekou และ Nansha เข้าเป็นส่วนหนึ่งของรอบเดินเรือใหม่

โดยบริการ JTV จะช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าจากและไปยังท่าเรือในประเทศจีนตอนใต้ไปยังฟิลิปปินส์ โดยใช้ระยะเวลาเดินเรือสามัน จากท่าเรือ Shekou ไปยัง Manila นอกจากนี้ บริการดังกล่าวยังเชื่อมต่อโดยตรงจากท่าเรือ Manila มายังท่าเรือ Laem Chabang ประเทศไทยอีกด้วย โดยสายการเดินเรือฯ ได้พัฒนาบริการ JTV เพื่อให้บริการครอบคลุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะเดียวกันยังให้บริการครอบคลุมผ่านท่าเรือหลักในเขต Kanto และ Kansai ของญี่ปุ่น อาทิ ท่าเรือ Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka และ Kobe

โดยบริการ JTV ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ปฏิบัติการออกจากท่าเรือ Tokyo ในวันที่ 2 มิถุนายน ไปยัง Yokohama, Nagoya, Kobe, Shekou, Hong Kong, Nansha, Shekou, Manila, Laem Chabang, Ho Chi Minh City, Kaohsiung และวนกลับเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือ Tokyo