APM Terminals เปิดตัวโซลูชั่นตรวจสอบการปฏิบัติการผ่านแอพพลิเคชั่นอันทันสมัย โดยโซลูชั่นใหม่นี้สามารถตรวจสอบปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้ และแจ้งเตือนก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการ

ทั้งนี้ โซลูชั่นดังกล่าวได้เริ่มวางแผนใช้งานแล้วในท่าเทียบเรือ 11 แห่ง ด้วยเป้าหมายที่จะสร้างความต่อเนื่องต่อการดำเนินธุรกิจ ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติการท่าเทียบเรือ และเพิ่มความต่อเนื่องในการปฏิบัติการในช่วงที่มีปริมาณสินค้ามาก ผ่านฟังก์ชั่นการตรวจสอบความรวดเร็วและความต่อเนื่องของการปฏิบัติการว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งถือเป็นการป้องกันปัญหาเล็กๆ ที่หากเกิดขึ้นแล้วอาจก่อตัวเป็นปัญหาใหญ่ได้

โดยท่าเทียบเรือ 11 แห่งแรกที่นำโซลูชั่นนี้เข้าไปใช้งาน จะได้รับการติดตั้งและปรับใช้ระบบการตรวจสอบการปฏิบัติการเข้ากับระบบ N4 TOS ภายในสิ้นปีนี้ ขณะที่ท่าเทียบเรือในเครือของบริษัททั้งหมดจะได้รับการติดตั้งโซลูชั่นใหม่ให้แล้วเสร็จภายในปี 2020 นอกจากนี้ APM Terminals ยังวางแผนที่จะขยายขอบเขตของโซลูชั่นการตรวจสอบประสิทธิภาพให้ครอบคลุมถึงระบบปฏิบัติการหน้าทางเข้าท่าเทียบเรือ และแอพพลิเคชั่นอื่นๆ เช่น IFS10 ที่กำลังอยู่ระหว่างการปรับใช้ในปัจจุบัน