APM Terminal ยกระดับกระบวนการตรวจสอบเรือ ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

0
188
APM Terminals Launches New Vessel Inspection App

APM Terminal ผู้ให้บริการท่าเทียบเรือชั้นนำระดับโลก ร่วมมือกับสายการเดินเรือ Maersk พัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบเรือขนส่งสินค้า เพื่อยกระดับกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้มีความสะดวกรวดเร็ว พร้อมมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่สูงขึ้น

โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวออกแบบมาสำหรับให้เจ้าหน้าที่ในท่าเทียบเรือและลูกเรือสามารถบันทึกรายละเอียดการตรวจสอบเรือในระหว่างการเทียบท่าผ่านสมาร์ทโฟน รวมทั้งสามารถบันทึกและแชร์ภาพถ่าย พร้อมแจ้งความเสียหายหรือกรณีที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลที่ตรงกันและสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั้งท่าเรือและผู้ให้บริการเรือขนส่งสินค้าสามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในช่วงเวลาก่อนเทียบท่าและขณะเทียบท่า

APM Terminal และ Maersk ยังมีแผนที่จะเปิดให้สายการเดินเรือและผู้ให้บริการท่าเทียบเรือรายอื่นๆ ร่วมใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่นี้ เพื่อร่วมมือกันในการขจัดเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่อันตรายหรือการสูญเสียอันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเรือในอนาคต

Mr. Ruth Gallagher ผู้อำนวยการระดับโลก ฝ่ายสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท A.P. Moller – Maersk กล่าวว่า “ในท่าเทียบเรือของ APM Terminal ทั่วโลก เรามีพนักงานหลายพันคนทำหน้าที่ผูกรัดตู้สินค้าบนเรือขนส่งสินค้า รวมทั้งปฏิบัติการอื่นๆ ซึ่งพนักงานเหล่านั้นต้องเผชิญความเสี่ยงจากทั้งการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อม เราจึงทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว”


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่