APM Terminals Pipavav ต้อนรับเรือขนส่งสินค้าในบริการ NMG เชื่อมอินเดีย-อ่าวอาหรับ

0
157

ท่าเทียบเรือ APM Terminals Pipavav ต้อนรับการเข้าเทียบท่าของเรือขนส่งสินค้าในบริการเดินเรือรายสัปดาห์ใหม่ ในชื่อบริการ Nhava Sheva Mundra Gulf Express (NMG) ซึ่งปฏิบัติการเชื่อมต่อประเทศอินเดียสู่ภูมิภาคอ่าวอาหรับ

โดยเรือขนส่งสินค้า ‘TSS SHAMS’ จะปฏิบัติการเดินเรือในบริการใหม่นี้ เริ่มต้นจากท่าเรือ Jebel Ali ไปยัง Sohar, Nhava Shev, Pipavav และ Mundra ซึ่งบริการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่เครือข่ายการขนส่งสินค้าระหว่างอินเดียและตะวันออกกลางให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริการ NMG เป็นบริการขนส่งสินค้าทางทะเลที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายการขนส่งให้แก่ผู้นำเข้า-ส่งออกในรัฐต่างๆ ของอินเดีย อาทิ Rajasthan, Gujarat, Punjab และ Delhi อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อภูมิภาคที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากท่าเรือหลักของอินเดียให้สามารถขนส่งสินค้าสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางได้ดียิ่งขึ้น


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่