ASEAN จับมือ EU เปิดตัวระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน หนุนการค้าในภูมิภาค

0
400

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน โดยความร่วมมือกับหน่วยงานศุลการกรอาเซียน ได้เปิดให้บริษัทเอกชนในอาเซียนสามารถเข้าถึง ’ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน’ (ACTS) ทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ โดยระบบดังกล่าวจะช่วยลดอุปสรรคด้านการค้าภายในภูมิภาคอาเซียน และช่วยให้บริษัทต่างๆ ได้รับผลประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังสนับสนุนให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเสรี

โดยในปี 2017 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ได้ตั้งเป้าหมายในการลดต้นทุนการทำธุรกรรมทางการค้าลง 10 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2020 และเพิ่มกิจกรรมการค้าภายในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นสองเท่าภายในปี 2025 ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนจึงได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อให้บริษัทต่างๆ สามารถยื่นข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดนอาเซียน  (Customs Transit declaration) แบบอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานศุลการกรอาเซียนได้โดยตรง และสามารถติดตามสินค้าได้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าในภูมิภาคคล่องตัวยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง และความคุ้มค่าในการลงทุน ภายใต้ระบบ ACTS นั้น ภาคเอกชนจะยื่นข้อมูลใบขนสินค้าผ่านแดนอาเซียนเพียงครั้งเดียว ซึ่งจะครอบคลุมกระบวนการขนส่งสินค้าทั้งหมดในกลุ่มประเทศอาเซียน และไม่จำเป็นต้องสำแดงข้อมูลศุลกากรซ้ำหรือเปลี่ยนยานพาหนะขนส่งเมื่อผ่านพรมแดนของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการพิเศษที่จะช่วยให้ผู้ค้าที่ได้รับการอนุมัติ สามารถบรรทุกสินค้าในสถานที่ตั้งของตนในประเทศต้นทาง และนำส่งสินค้าไปยังสถานที่ตั้งของตน ณ ประเทศปลายทางได้โดยตรง โดยพิธีการศุลกากรบริเวณพรมแดนที่มีความรวดเร็ว จะช่วยเร่งความเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้า และลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของการดำเนินการค้าภายในภูมิภาค ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ผลิตและผู้บริโภคทั่วอาเซียน

“การติดตั้งระบบ ACTS มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนในภูมิภาค ระบบนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการค้าและเครือข่ายการผลิตในอาเซียน และก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีทั้งในภาคส่วนธุรกิจและผู้บริโภค” Mr. Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียนกล่าว

ทั้งนี้ ระบบ ACTS อยู่ภายใต้การดูแลของทีมบริหารจัดการ ACTS กลาง (ACTS Central Management Team) ที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ในกรุง Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย และได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปผ่านทางโครงการ ARISE Plus ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่