Agility ชี้ เอเชียแปซิฟิกเป็นผู้นำการฟื้นตัวในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่

0
207

Agility Emerging Markets Logistics ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และพื้นฐานทางธุรกิจครั้งที่ 12 ระบุว่ากลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิกมีการฟื้นตัวจากผลกระทบของวิกฤตโรคระบาดที่โดดเด่นเหนือกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั้งหมด โดยมีประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย รั้งตำแหน่งสูงสุดตามลำดับ

จาก 50 ประเทศที่ถูกนำมาพิจารณาโดยดูจากปัจจัยดึงดูดต่างๆ สำหรับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ บริษัทตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า สายการเดินเรือ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ และผู้จัดจำหน่าย พบว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด เวียดนามมีการพัฒนาที่โดดเด่นที่สุดและเลื่อนตำแหน่งขึ้นสามอันดับมาอยู่ที่อันดับที่ 8 ในขณะที่ อินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่ 3 มาเลเซีย 5 และประเทศไทย 11 ส่วนฟิลิปปินส์เลื่อนขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่ 21

ประเทศจีนและเวียดนาม เป็นเพียงสองประเทศในปี 2020 ที่มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ภายหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

ผลกระทบจากการชะงักงันด้านซัพพลายเชนในประเทศจีนช่วงต้นปี 2020 ซึ่งได้นำไปสู่แนวความคิดเรื่องการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีนของกลุ่มธุรกิจข้ามชาติต่างๆ อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กว่า 1,200 ราย มีเพียง 21.9 เปอร์เซ็นต์ ที่ระบุว่าต้องการย้ายฐานออกจากประเทศจีน โดยอีก 41.3 เปอร์เซ็นต์ ที่ยังคงต้องการอยู่ในประเทศจีนระบุว่าจะปรับใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ในกลุ่มธุรกิจที่ต้องการย้ายฐานออกจากประเทศจีน 19.6 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่าต้องการย้ายไปที่เวียดนาม, 17.4 เปอร์เซ็นต์ ไปอินเดีย, 12.4 เปอร์เซ็นต์ ต้องการย้ายไปอินโดนีเซีย, 10.3 เปอร์เซ็นต์ ประเทศไทยและมาเลเซีย โดย 7.8 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่าต้องการย้ายกลับไปยังประเทศบ้านเกิด

โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้รับความเชื่อมั่นว่าจะฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ภายในสิ้นปี 2021 จากคะแนนเสียง 55.9 เปอร์เซ็นต์ และ 53.1 เปอร์เซ็นต์ เชื่อว่ายุโรปจะฟื้นตัว

จากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ 50 ประเทศ จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในด้านกิจกรรมโลจิสติกส์ภายในประเทศ ในขณะที่ จีน อินเดีย และเม็กซิโก รั้งอันดับสูงสุดด้านกิจกรรมโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ โดยมีเวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย อยู่ในอันดับที่ 4, 5 และ 7 ตามลำดับ ส่วนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาเลเซีย และซาอุดิอาระเบีย มีโครงสร้างพื้นฐานด้านธุรกิจที่ดีที่สุด


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่