Amarat Chaipaiboonwong

Contributing Writer

Latest Articles

TAPA เปิดตัวสุดยอดมาตรฐานความปลอดภัย รับมือการโจรกรรมสินค้าทั่วโลก

สมาคมป้องกันทรัพย์สินที่มีการขนส่ง (TAPA) ได้เปิดตัวมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าใหม่ที่มีความครอบคลุมที่สุดตลอด 23 ปีที่สมาคมฯ ดำเนินการมา เพื่อช่วยปกป้องผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจากการถูกขโมยสินค้าซึ่งเป็นภัยคุกคามที่พบมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการซัพพลายเชนหลายล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน    ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของคลังสินค้าและรถบรรทุก (Facility Security Requirements หรือ FSR และ Trucking Security...

Delta Park รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย TAPA PSR ระดับสูงสุดในยุโรป

เมื่อเร็วๆ นี้ ลานจอดรถบรรทุก Delta Park ของบริษัท TIP Trailer Services ในเมือง Dourges ประเทศฝรั่งเศส ได้รับการรับรองคุณสมบัติด้านความปลอดภัย Parking Security Requirements (PSR) ของสมาคมป้องกันทรัพย์สินที่มีการขนส่ง (TAPA) ในระดับที่ 1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และเป็นลานจอดรถบรรทุกแห่งแรกที่ได้รับการรับรองดังกล่าว นับตั้งแต่ที่จัดตั้งมาตรฐาน PSR ขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สมาคม TAPA ได้ให้การรับรองมาตรฐานลานจอดรถราว 5,000 แห่งใน...

Drewry เผยกลไกการปรับดัชนีราคา BAF เตรียมรับ IMO 2020

Drewry และสภาผู้ส่งสินค้าแห่งยุโรป (ESC) เผยแพร่กลไกการปรับดัชนีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น (Bunker Adjustment Factor – BAF) เป็นแนวทางอ้างอิงสำหรับผู้ส่งสินค้า โดยหลักการดังกล่าวเป็นคู่มือฉบับง่ายที่จะช่วยผู้ส่งสินค้าในการตรวจสอบและควบคุมค่าน้ำมัน เนื่องจากสายการเดินเรือจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้น้ำมันที่มีราคาแพงขึ้นตามข้อกำหนดการใช้เชื้อเพลิงที่มีกำมะถันต่ำ IMO 2020   กลไกการปรับดัชนีดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะช่วยให้กระบวนการปรับราคา BAF มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการระบุมาตรฐานสำหรับใช้ร่วมกัน และคำนิยามเกี่ยวกับช่วงตรวจวัดราคาน้ำมัน ช่วงปรับราคา BAF ราคาเชื้อเพลิงอ้างอิง และการใช้สูตรการปรับดัชนีที่มีความโปร่งใส ในขั้นตอนแรกของกระบวนการปรับราคา ผู้ส่งสินค้าและผู้ให้บริการขนส่งจะทำการตกลงฐานราคาน้ำมันเบื้องต้น และการเชื่อมโยงกับฐานราคาเชื้อเพลิงที่กำหนดโดยหน่วยงานภายนอก ในช่วงเริ่มทำสัญญา...

Drewry เผยช่องทางการค้าออนไลน์ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางเรือ

Drewry ที่ปรึกษาด้านการขนส่งสินค้าระดับโลก และ CyberLogitec ผู้ให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนสำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเล ได้ทำการศึกษาวิจัยร่วมกันเกี่ยวกับช่องทางออนไลน์สำหรับการเจรจาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่างสายการเดินเรือและลูกค้า พบว่าช่องทางดังกล่าวจะช่วยเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์จากเรือและลดความผันผวนของอัตราค่าระวาง ตลาดบริการขนส่งสินค้าทางเรือต้องเผชิญกับอุปสงค์ (ปริมาณสินค้าที่ต้องการขนส่ง) ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขณะที่อุปทาน (พื้นที่ระวางเรือ) ยังคงที่ ส่งผลให้อัตราส่วนการบรรทุกและอัตราค่าระวางผันผวนอยู่ตลอดเวลา ความไม่สมดุลกันระหว่างอุปสงค์และอุปทานนี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทั้งหมด “การศึกษาของเราได้ข้อสรุปว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดหลายๆ ปัญหา จะแก้ไขได้หากมีการซื้อขายบริการขนส่งสินค้าทางทะเลล่วงหน้าได้อย่างยืดหยุ่น ผ่านช่องทางซื้อขายที่ใช้ได้ทั่วโลกและมีความเป็นกลาง”...

Maersk ร่วมพัฒนาเชื้อเพลิง LEO เพื่อสิ่งแวดล้อม

A.P. Moller - Maersk สายการเดินเรือชั้นนำระดับโลก ร่วมกับ Wallenius Wilhelmsen, BMW Group, H&M Group, Levi Strauss & Co. และ Marks & Spencer ในการพัฒนาเชื้อเพลิง LEO ซึ่งเป็นส่วนผสมของลิกนินและเอทานอลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมขนส่งสินค้า   การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในอุตสาหกรรมฯ คิดเป็น 2-3 เปอร์เซ็นต์...

Mammoet ติดตั้งเตาปฏิกรณ์ในไอวอรี่โคสต์

จากเหตุเพลิงไหม้ที่สร้างความเสียหายให้กับเตาปฏิกรณ์หลักที่โรงกลั่นน้ำมัน Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) ในไอวอรี่โคสต์ ทางโรงกลั่นก็ได้สั่งเตาปฏิกรณ์เครื่องใหม่มาติดตั้ง โดยมอบหมายให้ Mammoet ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าหนักดำเนินการขนย้ายเตาปฏิกรณ์เพื่อนำมาติดตั้งอีกครั้ง หลังจากที่ติดตั้งครั้งแรกในปี 1980 เตาปฏิกรณ์ใหม่นี้นำเข้าจากญี่ปุ่น มีน้ำหนัก 400 ตัน ยาว 30...

ท่าเทียบเรือ BMCT ของ PSA เปิดตัวขบวนรถไฟไปยังสถานีตู้สินค้า Tughlakabad

ท่าเทียบเรือตู้สินค้า Bharat Mumbai Container Terminal (BMCT) ในเครือ PSA ผู้ปฏิบัติการท่าเรือชั้นนำระดับโลก ได้เปิดตัวขบวนรถไฟขนส่งสินค้าประจำเส้นทางแบบไม่แวะพักของสายการเดินเรือ Hyundai Merchant Marine (HMM) โดยให้บริการรายสัปดาห์ไปยัง Tughlakabad (TKD) ซึ่งเป็นสถานีตู้สินค้า (ICD) หลักที่ครอบคลุมเขตเมืองหลวง (National Capital Region - NCR) ของอินเดีย ทั้งนี้ Mr. Sanya Sethi ประธานคณะกรรมการของการท่าเรือ Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) เป็นประธานในงานเปิดตัวขบวนรถไฟ

Maersk ทดสอบระบบแบตเตอรี่พาณิชย์นาวี

Maersk สายการเดินเรือชั้นนำระดับโลกจะทำการทดสอบระบบแบตเตอรี่ขนาด 600 กิโลวัตต์-ชั่วโมงบนเรือขนส่งตู้สินค้า Maersk Cape Town ในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเรือ พร้อมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ “การทดสอบครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บพลังงานที่จะช่วยให้ Maersk สามารถนำระบบไฟฟ้ามาใช้กับการเดินเรือและการดำเนินงานในท่าเทียบเรือมากยิ่งขึ้น ทางสายการเดินเรือฯ จะเดินหน้าพัฒนาและทดสอบโซลูชั่นคาร์บอนต่ำเพื่อให้เราเป็นสายการเดินเรือปลอดคาร์บอนภายในปี  2050” Mr....

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่