Pichanon Paoumnuaywit

Contributing Writer

tech and history geek, who enjoys hunting and photographing dark skies and milky way

Latest Articles

DHL แต่งตั้ง Mr. Justin Baird เป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานวัตกรรม ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

DHL ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ระดับโลก ได้แต่งตั้ง Mr. Justin Baird เป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานวัตกรรม ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Innovation Center: APIC) ในประเทศสิงคโปร์ ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านโลจิสติกส์แห่งแรกและแห่งเดียวของ DHL ในเอเชียแปซิฟิก โดย DHL มีศูนย์พัฒนานวัตกรรมอีกสองแห่ง ตั้งอยู่ในเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา

Yusen Logistics เปิดตัวหน่วยธุรกิจบริการโซลูชันซัพพลายเชน

Yusen Logistics เปิดเผยว่าบริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งหน่วยธุรกิจบริการโซลูชันซัพพลายเชน เพิ่มเติมจากสามหน่วยธุรกิจหลัก ซึ่งประกอบด้วย บริการตัวแทนขนส่งสินค้าทางทะเล ทางอากาศ และบริการโลจิสติกส์แบบตามสัญญาจ้าง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์โลกาภิวัตน์ ‘Vision, Mission and Values’ บริษัทฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์พื้นฐานสี่ประการในการบรรลุวิสัยทัศน์องค์กร ‘TRANSFORM 2025’ ซึ่งประกอบด้วย...

Kerry Siam Seaport เปิดตัวระบบบรรจุตู้สินค้าอัตโนมัติ OneShot ส่งเสริมศักยภาพผู้ส่งออกไทย

Kerry Siam Seaport ในเครือกลุ่มบริษัท Kerry Logistics ได้ทำการเปิดตัวนวัตกรรมระบบบรรจุตู้สินค้าอัตโนมัติ ‘OneShot’ โดยเผยแพร่แบบไลฟ์สดผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของปริมาณการส่งออก และความต้องการด้านความปลอดภัย รวมถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทำให้ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในการดำเนินงานด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์

กรมเจ้าท่า สวทช. และองค์กรเอกชน ร่วมพัฒนาเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าลำแรกของไทย

กรมเจ้าท่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บ้านปูเน็กซ์ บริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลง ‘การพัฒนา การออกแบบ การผลิต และกำหนดมาตรฐาน สำหรับเรือไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ และส่งเสริมการพาณิชยนาวี’

บริการรถขนส่งจีน-ยุโรปของ DSV ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤติ COVID-19

DSV ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ชั้นแนวหน้าสัญชาติเดนมาร์ก เผยว่า วิกฤติ COVID-19 ทำให้บริการขนส่งทางบกจากประเทศจีนไปยังภูมิภาคยุโรปได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากอัตราค่าเช่าพื้นที่ระวางบนเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา Mr. Tine Jørgensen ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขนส่งทางรางและเกตเวย์ จาก DSV Air & Sea กล่าวว่า “บริการขนส่งทางถนนจากฝั่งตะวันออกของประเทศจีนไปยังฝั่งตะวันตกของทวีปยุโรปของเราได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในช่วงระหว่างที่...

DB Schenker เปิดตัวแพลตฟอร์มค้นหาพื้นที่คลังสินค้า หนุนความต้องการพื้นที่จัดเก็บที่กำลังขยายตัว

DB Schenker ผู้ให้บริการบริหารจัดการซัพพลายเชนและโซลูชันโลจิสติกส์ชั้นนำ ได้เปิดตัวบริการใหม่ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาพื้นที่ว่างสำหรับพักสินค้า ภายในพื้นที่คลังสินค้ากว่าเก้าล้านตารางเมตรที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อรองรับความต้องการใช้พื้นที่ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย จากความผันผวนของซัพพลายเชนภายใต้วิกฤต COVID-19 ความต้องการใช้งานพื้นที่คลังสินค้าทั่วโลกกำลังขยับสูงขึ้น เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้ DB Schenker ได้เปิดตัวบริการค้นหาพื้นที่คลังสินค้า ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาและใช้งานพื้นที่ว่างในคลังสินค้าของบริษัทฯ 794 แห่ง ใน 60...

TIPS CD1 ยกระดับบริการด้วยการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 จาก Lloyd’s Register

ลานจัดเก็บตู้เปล่าและคลังสินค้า TIPS CD1 ในเครือท่าเทียบเรือ ที ไอ พี เอส ท่าบีสี่ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก Lloyd’s Register องค์กรประเมินมาตรฐานระดับโลกจากประเทศอังกฤษ

ท่าเรือยูนิไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ‘ยูนิไทย ปันน้ำใจสู่ชุมชน สู้ภัย COVID-19’

ท่าเรือยูนิไทย ท่าเรือเอกชนชั้นนำบนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ‘ยูนิไทย ปันน้ำใจสู่ชุมชน สู้ภัย COVID-19’ มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในชุมชนร่วมสามัคคี อ.ท้ายบ้าน จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา   โดยกิจกรรมดังกล่าวมีคุณชิรพงค์ ก่อกิจสัมมากุล...