กทท. เปิดบริการ e-Payment สำหรับชำระค่าบริการตู้สินค้าขาออก ณ ท่าเรือกรุงเทพ

0
568

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) นำระบบ e-Payment มาปรับใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า ค่าภาระตู้สินค้าขาออก และค่าบริการชั่งน้ำหนักตู้สินค้า ณ ประตูตรวจสอบสินค้าเขื่อนตะวันออกท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุนการดำเนินงานของผู้ใช้บริการ และบรรเทาปัญหาการจราจร

โดย e-Payment จะเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ ปัจจุบันผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย ทั้งนี้ กทท. ได้ควบรวมค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า ค่าภาระตู้สินค้าขาออก และค่าบริการชั่งน้ำหนักตู้สินค้าเป็นอัตราเดียว โดยคำนวณตามประเภทและขนาดของตู้สินค้า นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังสามารถตรวจสอบการชำระเงิน และข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าขาออกซึ่งเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลตู้สินค้าของ ทกท. ก่อนที่รถบรรทุกสินค้าจะเข้าท่าเรือฯ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินผ่านระบบ e-Payment ได้ทางเว็บไซต์ www.port.co.th ในเมนู e-Payment หรือเข้าใช้บริการที่ URL: http://econtainerservice.port.co.th/PAT/#/login โดย กทท. ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ค่าภาระตู้สินค้าขาออก และค่าบริการชั่งตู้สินค้า รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ประตูตรวจสอบ ดังนี้

รถบรรทุก ตู้สินค้าค่ายานพาหนะ (บาท)ค่าภาระตู้สินค้าขาออก (บาท)ค่าบริการชั่งตู้สินค้า (บาท)รวม (บาท)
ตู้เปล่า  20 ฟุต100428528
ตู้บรรจุ  20 ฟุต10053530665
ตู้เปล่า  40 ฟุต200727.60927.60
ตู้บรรจุ  40 ฟุต200963301,193
ตู้เปล่ามากกว่า 40 ฟุต2008561,056
ตู้บรรจุมากกว่า 40 ฟุต2001,070301,300

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่