CMA CGM Group เปิดแคมเปญสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรใหม่ ภายใต้นิยาม ‘BETTER WAYS’

0
347
BETTER WAYS

กลุ่มบริษัท CMA CGM Group ประกาศเปิดตัวแคมเปญสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรใหม่ ภายใต้นิยาม ‘BETTER WAYS’ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความมุ่งมั่นของ Mr. Rodolphe Saadé ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท CMA CGM Group ในการพัฒนาธุรกิจการค้าทั่วโลกให้มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และมุ่งเน้นความยั่งยืนให้มากขึ้น โดยกลุ่มบริษัทฯ เดินหน้าเปิดตัวแคมเปญการสื่อสารระดับโลก เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของนิยาม ‘BETTER WAYS’ ผ่านภาพการสื่อสารหลัก (key visual) ที่สื่อถึงการเชื่อมโยงผู้คน เทคโนโลยี และโลก เข้าด้วยกัน

BETTER WAYS เป็นพันธกิจในการสร้างนิยามใหม่ให้กับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ เพื่อให้เป็นบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ โดยนิยามใหม่นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นบนรากฐานของกลยุทธ์หลักที่สำคัญห้าประการ ได้แก่

การขยายขอบเขตการบริการขนส่งสินค้า โดยอาศัยนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างความปลอดภัยในระดับสูง ประสิทธิภาพการปฏิบัติการ และความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้นกว่าเดิมผ่านทางโซลูชันการขนส่งสินค้าที่มีความยั่งยืน รวมไปถึงข้อเสนอเชิงพาณิชย์ต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ อาทิ บริการเพิ่มมูลค่า CMA CGM+ ที่ครอบคลุมหลากหลายภาคอุตสาหกรรมและการดำเนินการ

การมอบโซลูชันโลจิสติกส์ที่เปี่ยมประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาขอบข่ายการบริการที่สมบูรณ์แบบและเชื่อมโยงถึงกันอย่างไร้รอยต่อ เริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการคลังสินค้าไปจนถึงการขนส่งสินค้า การขนส่งทางบกและทางอากาศ โดยทั้งหมดเป็นการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจการขนส่งภายใต้กลุ่มบริษัท CMA CGM Group รวมไปถึงผู้ให้บริการขนส่งสินค้า อย่าง CEVA Logistics และแผนการขนส่งสินค้าทางอากาศ อย่าง CMA CGM AIR CARGO ที่เพิ่งเปิดให้บริการล่าสุด

การปรับใช้กระบวนการทำงานแบบดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่อย่างรวดเร็ว โดยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงการพัฒนาโซลูชันเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ Internet of Things (IoT), ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และบล็อกเชน (blockchain) โดยกลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาบริการที่ชาญฉลาดและปลอดภัยยิ่งกว่าเดิม และในขณะเดียวกันก็มอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าและพนักงาน

การพัฒนาโซลูชันที่เป็นมิตรกับผู้คนและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อยกระดับให้อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น CMA CGM Group มีความมุ่งมั่นในการปรับใช้โซลูชันที่ดีที่สุดในปัจจุบัน อาทิ เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ก๊าซไบโอมีเทน และเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรในการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2050

การสนับสนุนและกำหนดแนวทางสำหรับพนักงานของ CMA CGM Group เพื่อปกป้องความปลอดภัย ยกระดับความเป็นอยู่ และสนับสนุนการพัฒนาทักษะของบุคลากรโดยให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผ่านสถาบัน CMA CGM Academy รวมทั้งมีการก่อตั้งมูลนิธิ CMA CGM Foundation เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการจิตอาสาต่างๆ ทั่วโลก

“BETTER WAYS เป็นแคมเปญที่จะเข้ามาพลิกโฉมการดำเนินงาน โดยการปรับกรอบความคิดและพันธกิจด้านโซลูชันโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าให้มีความรับผิดชอบและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยเน้นให้ความสำคัญกับคุณค่าความเป็นมนุษย์จากองค์กรที่ดำเนินการแบบกิจการครอบครัว” Ms. Tanya Saadé Zeenny เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท CMA CGM Group และประธานมูลนิธิ CMA CGM Foundation กล่าว

ทั้งนี้ BETTER WAYS เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารเจตนารมณ์ของ CMA CGM Group ซึ่งครอบคลุมถึงพนักงานทุกคน ในด้านความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่