เนื่องด้วยผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้พื้นที่ระวางสินค้าระหว่างยุโรปและจีนลดลง cargo-partner ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นแนวหน้า จึงได้นำเสนอบริการขนส่งสินค้าเส้นทางตรงแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ใหม่ สองครั้งต่อสัปดาห์ โดยเปิดบริการขนส่งสินค้าเชื่อมต่อระหว่างเมือง Duisburg ประเทศเยอรมนี และเมือง Hefei ประเทศจีน และระหว่างเมือง Linz ในประเทศออสเตรีย และเมือง Xi’an ประเทศจีน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 16 วัน และได้รับความสนใจจากลูกค้าหลายราย ซึ่งเลือกใช้ประโยชน์จากโซลูชันการขนส่งทางรางนี้

ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจากเมือง Duisburg ไปยังเมือง Hefei ให้บริการทุกวันเสาร์ โดยเป็นบริการขนส่งรายสัปดาห์แบบ LCL ใหม่จาก Duisburg ประเทศเยอรมนี ไปยังจีนตอนกลางที่เมือง Hefei ซึ่งลูกค้าสามารถส่งสินค้าผ่านเครือข่ายบริการของ cargo-partner ที่ศูนย์ขนส่งสินค้าทั่วทวีปยุโรปตะวันตก รวมทั้งอิตาลี

ตู้สินค้าตู้แรกได้รับการขนส่งออกจาก Duisburg เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา และตู้สินค้าตู้ที่สองได้รับการจัดส่งไปภายหลังหนึ่งสัปดาห์ ทั้งนี้ ระยะเวลาการเดินทางไปยังเมือง Hefei ใช้เวลาประมาณ 16 วัน โดยมีระบบการติดตามสถานะตู้สินค้าผ่านอุปกรณ์ GSM ที่ทันสมัย ซึ่งช่วยเพิ่มความโปร่งใสตลอดทั้งซัพพลายเชน

ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจากเมือง Linz ไปยัง Xi’an จะให้บริการทุกวันศุกร์ โดยจะรับสินค้าจากบริเวณตอนกลางและตะวันออกของยุโรปและสามารถกระจายสินค้าไปทั่วประเทศจีน ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 16 วัน โดยเป็นบริการขนส่งตรงที่ไม่มีการแวะพักเพื่อขนถ่ายสินค้า จึงสามารถให้บริการขนส่งสินค้า LCL แบบ door-to-door ได้อย่างรวดเร็ว และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการถ่ายสินค้าขึ้น-ลงรถไฟ

บริการขนส่งสินค้าทางรางจาก cargo-partner ครอบคลุมบริการจัดส่งสินค้าแบบ door-to-door บริการจัดเก็บสินค้า พร้อมบริการเพิ่มมูลค่า อาทิ บรรจุสินค้าเข้า-ออกตู้สินค้า จัดวางสินค้าบนแพเล็ต ดูแลความปลอดภัยตู้สินค้า รวมทั้งดำเนินพิธีการศุลกากร โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในยุโรปและประเทศจีน