นับตั้งแต่ cargo-partner จับมือกับ SPOT ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบริหารจัดการซัพพลายเชนในระบบ cloud-based ตั้งแต่ปี 2000 บริษัทฯ ได้นำฟีเจอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ Transport, Purchase Order, Warehouse Management, Reporting และ Parcel มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการปฏิบัติการของลูกค้าและพันธมิตรในซัพพลายเชน และหลังจากที่ Spot ได้เปิดตัวฟีเจอร์ Parcel เมื่อปี 2018 ล่าสุดได้เพิ่มฟีเจอร์ Time Slot Management ที่จะช่วยให้ลูกค้าของ cargo-partner สามารถลดระยะเวลาในการรอขนถ่ายสินค้าเข้าออกจากคลัง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานประตูขนถ่ายสินค้าของคลัง

ด้วยฟีเจอร์ Time Slot Management ของ Spot บริษัทขนส่งสินค้าสามารถจองช่วงเวลาในการขนถ่ายสินค้าเข้าออกจากคลังของ cargo-partner เองได้ หรือสามารถขอรับตารางเวลาจากคลังสินค้าและเลือกได้ว่าต้องการขนถ่ายสินค้าในช่วงเวลาไหนและที่ประตูขนถ่ายหมายเลขใด ขณะเดียวกันคลังสินค้าเองยังสามารถกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมให้กับบริษัทขนส่งได้ โดยพิจารณาจากปริมาณสินค้าที่จะมีการขนถ่าย เช่นเดียวกันการกำหนดประตูขนถ่ายสินค้า ยกตัวอย่างเช่น ถ้าสินค้ามีขนาดใหญ่พิเศษ (oversized) จะสามารถขนถ่ายได้ในประตูบางช่องเท่านั้น    

ในส่วนของการทำงานภายในคลัง พนักงานคลังสินค้าจะได้รับรายงานคาดการณ์ปริมาณสินค้าที่จะขนถ่ายในแต่ละวัน รวมถึงสถานะการขนถ่ายในขณะนั้น เช่น ดำเนินการไปแล้ว 50 เปอร์เซ็นต์ หรือ 70 เปอร์เซ็นต์ หลังจากที่ขนถ่ายสินค้าเสร็จสมบูรณ์ พนักงานคลังสินค้าจะประเมินประสิทธิภาพของรถบรรทุกแต่ละคันในหลายๆ แง่มุม อาทิ ความสะอาด สภาพของรถ สมรรถภาพในขณะขนถ่าย หรือความปลอดภัยในการขนถ่าย ซึ่งผู้ใช้งานฟีเจอร์ Time Slot Management จะสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดนี้ได้โดยตรง โดยผ่านระบบ SPOT หรือขอรับข้อมูลผ่านทางอีเมลได้        

เนื่องจากฟีเจอร์ Time Slot Management สามารถให้ข้อมูลตารางเวลาในการรับและส่งมอบสินค้าได้อย่างแม่นยำ ผลที่ตามมาคือคลังสินค้าจึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานประตูขนถ่ายสินค้าแต่ละช่องได้อย่างคุ้มค่า และสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้ดียิ่งขึ้น  

ขณะเดียวกัน เนื่องจากระบบ SPOT Time Slot Management มีระบบการรายงานผลที่แม่นยำและชัดเจน ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการรอขนถ่ายสินค้าและลดต้นทุนด้านการจัดการได้ สำหรับลูกค้าของ cargo-partner แล้ว นั่นยังหมายถึงกระบวนการทำงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้พวกเขาสามารถวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าตามมา