หน้าแรก ข่าว ที่ปรึกษาด้านซัพพลายเชน

ที่ปรึกษาด้านซัพพลายเชน

Rhenus เข้าควบคุมกิจการ Malcolm Total Logistics Group

Rhenus Group ผู้ให้บริการโซลูชันโลจิสติกส์ชั้นนำ บรรลุสัญญาในการซื้อกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ ของบริษัท Malcolm Total Logistics Group โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ Malcolm Total Logistics Group ก่อตั้งขึ้นในปี 1985 โดยมีสำนักงานหลักอยู่ที่ Auckland ประเทศนิวซีแลนด์...

Blume Global เปิดสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในฮ่องกง

Blume Global ผู้ให้บริการโซลูชันดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนชั้นนำ ประกาศจัดตั้งสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นดั่งประตูสู่การค้าของประเทศจีน และศูนย์กลางกระแสการเงินของทวีปเอเชีย อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมซัพพลายเชนอีกด้วย “ฮ่องกงคือศูนย์กลางของบริษัทผู้ให้บริการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ ทางเรือ และผู้ปฏิบัติการท่าเทียบเรือตู้สินค้า เราเล็งเห็นโอกาสมากมายในการร่วมธุรกิจและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลให้แก่ลูกค้าในฮ่องกงและทั่วภูมิภาค” Mr. Pervinder Johar ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Blume Global กล่าว

CREA จับมือ DHL เปิดตัวโซลูชันโลจิสติกส์แก่ธุรกิจออนไลน์

CREA บริษัทผู้นำด้านดิจิทัลคอมเมิร์ซสำหรับแบรนด์ และบริษัท DHL Supply Chain ประเทศไทย ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำของโลก เปิดตัวโซลูชันใหม่สำหรับแบรนด์ในยุคดิจิทัลคอมเมิร์ซ โดยนำเทคโนโลยีด้านการจัดการคำสั่งซื้อสินค้าของ CREA ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับแพลตฟอร์มออนไลน์ของตลาด สอดประสานกับระบบการจัดการคลังสินค้าและเครือข่ายของ DHL

Drewry เผยแนวโน้มสินค้าย้ายฐานจากจีนสู่เวียดนาม

จากกรณีความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน Drewry บริษัทที่ปรึกษาและผู้วิจัยอิสระสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี คาดการณ์ว่า ต้นทางสินค้านำเข้าสู่สหรัฐอเมริกาจะกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองสามปีนี้ คาดว่าประเทศจีนจะยังคงเป็นแหล่งผลิตสินค้านำเข้าที่สำคัญสำหรับสหรัฐฯ ต่อไป เนื่องจากในประเทศผู้ผลิตอื่นยังคงมีข้อจำกัดด้านขีดความสามารถในการผลิต รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่เอื้ออำนวย ซึ่งในการพิจารณาย้ายฐานการผลิตสินค้าจากจีน บริษัทผู้ผลิตจำเป็นต้องชั่งน้ำหนักระหว่างต้นทุนในการโยกย้าย และผลกำไรที่ลดลงจากกำแพงภาษีที่สูงขึ้นของสหรัฐฯ แม้ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะยังคงมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง แต่แนวโน้มปริมาณสินค้าจากเอเชียสู่สหรัฐฯ ผ่านเส้นทางการค้า...

Drewry เผยช่องทางการค้าออนไลน์ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางเรือ

Drewry ที่ปรึกษาด้านการขนส่งสินค้าระดับโลก และ CyberLogitec ผู้ให้บริการเทคโนโลยีซัพพลายเชนสำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเล ได้ทำการศึกษาวิจัยร่วมกันเกี่ยวกับช่องทางออนไลน์สำหรับการเจรจาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่างสายการเดินเรือและลูกค้า พบว่าช่องทางดังกล่าวจะช่วยเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์จากเรือและลดความผันผวนของอัตราค่าระวาง ตลาดบริการขนส่งสินค้าทางเรือต้องเผชิญกับอุปสงค์ (ปริมาณสินค้าที่ต้องการขนส่ง) ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขณะที่อุปทาน (พื้นที่ระวางเรือ) ยังคงที่ ส่งผลให้อัตราส่วนการบรรทุกและอัตราค่าระวางผันผวนอยู่ตลอดเวลา ความไม่สมดุลกันระหว่างอุปสงค์และอุปทานนี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทั้งหมด “การศึกษาของเราได้ข้อสรุปว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดหลายๆ ปัญหา จะแก้ไขได้หากมีการซื้อขายบริการขนส่งสินค้าทางทะเลล่วงหน้าได้อย่างยืดหยุ่น ผ่านช่องทางซื้อขายที่ใช้ได้ทั่วโลกและมีความเป็นกลาง”...