หน้าแรก ข่าว ภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

EXIM BANK เผย ส่งออกไทย ก.พ. ดีกว่าที่คาด

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยยอดการส่งออกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง ประเทศไทยเองก็จะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริโภคและการลงทุน รวมถึงการส่งออก  โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศตัวเลขการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2020 มีการหดตัว 4.5 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งดีกว่าที่หลายฝ่ายคาด โดยนอกจากจะได้รับอานิสงส์จากการส่งออกทองคำที่ขยายตัวถึง 180 เปอร์เซ็นต์แล้ว ตลาดส่งออกสำคัญของไทยทั้งจีน สหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกา...

EXIM BANK หารือ JETRO Bangkok ส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-ญี่ปุ่น

คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหาร EXIM BANK ให้การต้อนรับและพบปะหารือกับ Mr. Atsushi Taketani ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization: JETRO) สำนักงานกรุงเทพฯ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่

EXIM BANK ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเป็นการให้เงินกู้ระยะยาว พร้อมปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือสองเปอร์เซ็นต์ต่อปี ในระยะเวลาสองปีแรก ซึ่งมีระยะเวลาชำระหนี้สูงสุดเจ็ดปีรวมระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นหนึ่งปี และจำกัดวงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถใช้หนังสือค้ำประกันของบรรษัทค้ำประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันร่วมกับบุคคลค้ำประกันได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ บสย. เป็นระยะเวลาสี่ปี และไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ (Front-end...

ผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรร่วมมือกับเกษตรกรอินเดียเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการขนส่งอาหาร

ผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในกรุง Delhi, Haryana และ Hyderabad เพื่อค้นหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสนับสนุนสถานะทางเศรษฐกิจของชาวเกษตรกรในอินเดีย ด้วยการพัฒนาระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การทำความสะอาด และการทำความเย็นในระบบการกระจายสินค้าอย่างยั่งยืน การจ้างงานกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศอินเดียขึ้นอยู่กับการเกษตร และมีโลจิสติกส์การเกษตรเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ด้านรายได้จากการเกษตรของรัฐบาล อนึ่ง รัฐบาลท้องถิ่นของอินเดีย ได้วางแผนสร้างความเชื่อมต่อระหว่างโรงคัดบรรจุต่างๆ และเกษตรกรรายย่อยในการจัดส่งสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาด ด้วยกระบวรการขนส่งสินค้าควบคุมอุณภูมิที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ยั่งยืน เพื่อลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร นอกจากนี้...

EXIM BANK จัดสัมมนาเสริมความเป็นเลิศให้ผู้ประกอบการไทยเพื่อเริ่มการส่งออก

คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Thailand) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ‘โครงการเสริมความเป็นเลิศด้านการค้าเพื่อผู้ประกอบการส่งออก’ หลักสูตรระดับต้น (Neo Exporter) รุ่น 2  ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK...

TNSC แถลงข่าวสถานการณ์การส่งออกเดือนมกราคม แนะเตรียมรับผลกระทบ COVID-19

เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) แถลงข่าวร่วมกับคุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธาน คุณจินตนา ศิริสันธนะ เลขาธิการ และนายคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหาร แถลงข้อมูลการส่งออกเดือนมกราคม 2020 มีมูลค่า 19,626 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว...

ONE รับมอบรางวัล ‘Best Digital Treasury Project’ จาก TMI

Ocean Network Express (ONE) สายการเดินเรือชั้นนำของญี่ปุ่น ได้รับมอบรางวัลโครงการบริหารจัดการทรัพย์สินดิจิทัลยอดเยี่ยม ‘Best Digital Treasury Project’ จากงาน Treasury Management International (TMI) ในสาขานวัตกรรมและความเป็นเลิศ หรือ Innovation and Excellence ประจำปี 2019...