หน้าแรก ข่าว องค์กรและสมาคม

องค์กรและสมาคม

KMMT รับมาตรฐาน Q Mark เน้นย้ำคุณภาพบริการขนส่งสินค้า ด้วยรถบรรทุก

Kerry Multi-Modal Transport (KMMT) ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งมีมาตรฐานและคุณภาพด้านการให้บริการ สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าเสรีด้านการขนส่ง โดยนำระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง

TNSC เผยส่งออก พ.ย. ยังวิกฤติ ส่งออกปีนี้อาจติดลบถึง 5%

คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) แถลงข่าวร่วมกับคุณจินตนา ศิริสันธนะ เลขาธิการ ดร. ชัยชาญ เจริญสุข กรรมการ และคุณคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหาร ณ ห้องประชุม 1 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา ระบุการส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2019 มีมูลค่า 19,657 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว 7.4...

Drewry เผยกลไกการปรับดัชนีราคา BAF เตรียมรับ IMO 2020

Drewry และสภาผู้ส่งสินค้าแห่งยุโรป (ESC) เผยแพร่กลไกการปรับดัชนีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น (Bunker Adjustment Factor – BAF) เป็นแนวทางอ้างอิงสำหรับผู้ส่งสินค้า โดยหลักการดังกล่าวเป็นคู่มือฉบับง่ายที่จะช่วยผู้ส่งสินค้าในการตรวจสอบและควบคุมค่าน้ำมัน เนื่องจากสายการเดินเรือจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้น้ำมันที่มีราคาแพงขึ้นตามข้อกำหนดการใช้เชื้อเพลิงที่มีกำมะถันต่ำ IMO 2020   กลไกการปรับดัชนีดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะช่วยให้กระบวนการปรับราคา BAF มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการระบุมาตรฐานสำหรับใช้ร่วมกัน และคำนิยามเกี่ยวกับช่วงตรวจวัดราคาน้ำมัน ช่วงปรับราคา BAF ราคาเชื้อเพลิงอ้างอิง และการใช้สูตรการปรับดัชนีที่มีความโปร่งใส ในขั้นตอนแรกของกระบวนการปรับราคา ผู้ส่งสินค้าและผู้ให้บริการขนส่งจะทำการตกลงฐานราคาน้ำมันเบื้องต้น และการเชื่อมโยงกับฐานราคาเชื้อเพลิงที่กำหนดโดยหน่วยงานภายนอก ในช่วงเริ่มทำสัญญา...

จีนจัดประชุม SCO International Round Table มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและโลจิสติกส์

สำนักเลขาธิการองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ได้จัดการประชุม Shanghai Cooperation Organization (SCO) International Round Table ณ เหลียนหยุนกัง ซึ่งเป็นเมืองท่าเรือในมณฑลเจียงซู ทางภาคตะวันออกของจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างสมาชิก SCO โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกระทรวงต่างๆ ของประเทศสมาชิก SCO ตลอดจนตัวแทนจากสถานทูตของประเทศต่างๆ ในประเทศจีน ในระหว่างการประชุม ได้มีการออกแถลงการณ์ร่วมเพื่อขยายช่องทางความร่วมมือด้านการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างสมาชิก SCO และร่วมกันสร้างช่องทางขนส่งนานาชาติระหว่างเอเชียและยุโรป

TNSC คาดส่งออกหดตัวมากขึ้น แนวโน้มปี 2020 ยังทรงตัว

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ TNSC แถลงข่าวร่วมกับคุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธาน และคุณจินตนา ศิริสันธนะ เลขาธิการ คุณนายคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหาร ระบุการส่งออกเดือนตุลาคม 2019 มีมูลค่า 20,758 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว 4.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน...

คาดการณ์การส่งออกไทยปี 2019 กับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC)

แม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกตลอดหลายปีที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับความผันผวนจากสถานการณ์ความตึงเครียดทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ แต่ยังถือได้ว่าสภาพเศรษฐกิจโลกยังทรงตัวได้ดี และมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับภาคการส่งออกสินค้าไทยที่มีการเติบโตมากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ในปี 2019 นี้ ยังคงมีปัจจัยและความท้าทายในหลายๆ ประเด็นที่ผู้ส่งออกและผู้ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางเรือต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อความท้าทายรอบด้านที่ผู้ส่งออกสินค้าทางเรือต้องเผชิญในปี 2019 นี้ นิตยสาร LM ได้พูดคุยกับคุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) เกี่ยวกับมุมมองและวิสัยทัศน์ที่มีต่อแนวโน้มการส่งออกในปีนี้...

คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรจาก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าในกลุ่มประเทศเอเชีย และธนาคารพัฒนาเอเชีย

คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรจาก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าในกลุ่มประเทศเอเชีย และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ในพิธีเปิดการอบรม Asian...

TAPA จัดประชุมประจำปี 2019 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมตู้สินค้า

สมาคมป้องกันทรัพย์สินที่มีการขนส่ง (Transported Asset Protection Association) หรือ TAPA เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมสินค้าในประเทศแอฟริกาใต้ โดยสมาคมฯ ได้เรียกร้องให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศร่วมแบ่งปันข้อมูลอาชญากรรม และส่งเสริมให้มีการใช้มาตรฐานความปลอดภัยของสมาคมฯ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานขององค์กร โรงงาน และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน โดยวาระการประชุมของ South Africa...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!