หน้าแรก ข่าว องค์กรและสมาคม

องค์กรและสมาคม

TIFFA ดันสินค้าการเกษตรไทยสู่จีน ผ่านโครงการ ‘ศูนย์โลจิสติกส์นานาชาติจีน (หนานหนิง) – สิงคโปร์’

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท TIFFA EDI SERVICES CO., LTD. ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ Value Added Network (VAN) และ Mr. Siong Seng Teo...

กทท. วางแผนจัดกิจกรรมและโครงการร่วมสร้างสุข ตอบแทนสังคมในวาระครบรอบ 70 ปี

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) วางแผนจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมและบุคลากร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กทท. ครบรอบ 70 ปี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2021 รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ/กิจกรรม โดยจะดำเนินโครงการตลอดปีงบประมาณ 2021 เรือโท กมลศักดิ์...

EXIM BANK จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งขยายธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในตลาด CLMV และกลุ่มประเทศอาเซียน

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และคุณสถาพร ร่วมนาพะยา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมพิธีเปิดงานจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ไทยกับนักลงทุนต่างชาติ เพื่อส่งเสริมการขยายแฟรนไชส์ไทยในตลาด CLMV (กัมพูชา...

EXIM BANK จัดงานสัมมนาบ่มเพาะด้านการวางแผนธุรกิจส่งออก ประเมินความพร้อมและเสนอแนวทางปรับปรุงการส่งออกของ SMEs ไทย

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับ คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) คุณอรไท เล็กสกุลชัย นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คุณชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

TNSC เผยยอดส่งออก มิ.ย. คาดติดลบต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) ร่วมกับคุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธาน และคุณจินตนา ศิริสันธนะ เลขาธิการ แถลงข่าวการส่งออกเดือนมิถุนายน 2020 โดย TNSC ระบุว่า การส่งออกเดือนมิถุนายน...

ELMA 2020 เดินหน้าตรวจเยี่ยมฯ ค้นหาสุดยอดผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ จัดการพิจารณาประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Award: ELMA) รอบที่สาม (on-site assessment) เมื่อวันที่ 9-10 และ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศ ร่วมเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการจริงของบริษัท...

EXIM BANK เตือนผู้ส่งออกบริหารความเสี่ยงในช่วง COVID-19

คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ธนาคารโลก (World Bank) ได้คาดการณ์ว่า ในปี 2020 เศรษฐกิจโลกจะหดตัว 5.2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบเกือบ 100 ปี นับตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่...

DCSA ออกมาตรฐาน IoT เชื่อมต่อตู้สินค้าสู่เครือข่ายข้อมูลออนไลน์

สมาคม Digital Container Shipping Association (DCSA) กลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีการขนส่งตู้สินค้าให้มีความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือของสายการเดินเรือสมาชิกเก้าราย ได้เผยแพร่มาตรฐานอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต ‘DCSA IoT Standard for Gateway Connectivity Interface’ สำหรับการขนส่งตู้สินค้า โดยเป็นมาตรฐานสำหรับทั้งผู้ให้บริการและเจ้าของเรือขนส่งสินค้า ท่าเรือ ท่าเทียบเรือ ลานตู้สินค้า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทางบก...