หน้าแรก ข่าว องค์กรและสมาคม

องค์กรและสมาคม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ Reed Tradex เชิญชวนผู้ประกอบการ ร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน TILOG-LOGISTIX 2020

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินว่า ในปี 2020 แนวโน้มธุรกิจการขนส่งสินค้าของประเทศไทยจะมีภาคอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์สและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน โดยอาจมีการเติบโตต่อเนื่องถึง 35 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็นมูลค่าราว 6.6 หมื่นล้านบาท ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์จึงควรมุ่งลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับแนวทางของตลาด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ Reed Tradex ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ...

UNCTAD วอนทั่วโลกอำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า

เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา Dr. Mukhisa Kituyi เลขาธิการองค์การการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ออกแถลงการเน้นย้ำถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเลและการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน ทั้งในแง่ของการขนส่งสิ่งจำเป็นและอุปกรณ์การแพทย์ในการต่อสู้กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลก รวมไปถึงสินค้าทั่วไปที่เป็นปัจจัยสนับสนุนความต่อเนื่องทางเศรษฐกิจของชาติต่างๆ อาทิ วัตถุดิบการผลิต เชื้อเพลิง อาหาร รวมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ เนื่องด้วยความกังวลในด้านการแพร่ระบาด ทำให้หลายประเทศออกมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจสอบและกักโรคผู้ที่เดินทางมาจากต่างแดน ซึ่ง...

EXIM BANK ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเป็นการให้เงินกู้ระยะยาว พร้อมปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือสองเปอร์เซ็นต์ต่อปี ในระยะเวลาสองปีแรก ซึ่งมีระยะเวลาชำระหนี้สูงสุดเจ็ดปีรวมระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นหนึ่งปี และจำกัดวงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถใช้หนังสือค้ำประกันของบรรษัทค้ำประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันร่วมกับบุคคลค้ำประกันได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ บสย. เป็นระยะเวลาสี่ปี และไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ (Front-end...

ไฮไลท์ดัชนี Agility Emerging Markets Logistics Index ประจำปี 2020

ดัชนี Agility Emerging Markets Logistics Index ประจำปีที่ 11 ของ Agility Logistics ผู้ให้บริการโลจิสติชั้นนำ ซึ่งเป็นดัชนีวัดศักยภาพการแข่งขัน ประเมินจากจุดแข็งด้านระบบโลจิสติกส์และคุณสมบัติพื้นฐานในการทำธุรกิจเผยว่า จีนและอินเดียอยู่ในอันดับสูงสุดในการจัดอันดับปี 2020 โดยประเมินจากขนาดและศักยภาพที่แข็งแกร่งในฐานะตลาดโลจิสติกส์ทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศ แต่ในด้านคุณสมบัติพื้นฐานในการทำธุรกิจมีอันดับต่ำกว่าที่มีขนาดเล็กกว่า โดยประเมินจากการกำกับดูแล ภาวะสินเชื่อและหนี้สิน การบังคับใช้สัญญา การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เสถียรภาพของราคา และการเข้าถึงตลาด โดยในด้านดังกล่าว จีนอยู่ในอันดับ 8 และอินเดียอยู่ในอันดับ 18

Agility ชี้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ในตลาดเกิดใหม่

ดัชนี Agility Emerging Markets Logistics Index ประจำปีที่ 11 ของ Agility Logistics ผู้ให้บริการโลจิสติชั้นนำ ซึ่งเป็นดัชนีวัดศักยภาพการแข่งขัน ประเมินจากจุดแข็งด้านระบบโลจิสติกส์และคุณสมบัติพื้นฐานในการทำธุรกิจ ระบุว่า ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีคะแนนสูงกว่าตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคอื่นๆ โดยภาวะที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจ เป็นข้อได้เปรียบสำคัญที่ส่งให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น  อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มประเทศชั้นนำในดัชนีด้านโลจิสติกส์ระดับโลก เป็นรองเพียงยักษ์ใหญ่อย่างประเทศจีนในอันดับที่ 1 และอินเดียในอันดับที่...

TT Club แต่งตั้งพันธมิตรในเมืองชิงเต่า

TT Club ผู้รับประกันภัยสำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้แต่งตั้งบริษัท Ever Faith Marine Service เป็นพันธมิตรรายใหม่ในเครือข่ายการให้บริการของ TT Club เพื่อให้บริการสนับสนุนผู้เอาประกันภัยของ TT Club ในเมืองชิงเต่า ประเทศจีน ซึ่งเป็นสำนักงานประจำภูมิภาคแห่งนี้ของ TT Club ต่อจากสำนักงานสาขาของบริษัท Thomas Miller...

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ Reed Tradex ร่วมมือจัดงาน TILOG-LOGISTIX 2020

เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และ Reed Tradex ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าแห่งภูมิภาคอาเซียน ได้ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อจัดงานแสดงสินค้า TILOG-LOGISTIX ประจำปี 2020 เวทีส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย ณ ห้องประชุมฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ เมื่อสิ้นสุดพิธี คุณสมเด็จ สุสมบูรณ์...

EXIM Bank สนับสนุนธนาคารชเว ส่งเสริมผู้ประกอบการเมียนมานำเข้าสินค้าไทย

คุณดรัสวันต์ ชูวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และ ดร.ลา ตาว ผู้จัดการทั่วไป ธนาคารชเว (Shwe Bank) ได้ร่วมกันลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM Bank แก่ธนาคารชเว ในการสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการเมียนมาที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย เพื่อส่งเสริมมูลค่าทางการค้าระหว่างประเทศไทยและเมียนมา โดยมี ดร.เตง ซอ...