หน้าแรก ข่าว องค์กรและสมาคม

องค์กรและสมาคม

ASEAN จับมือ EU เปิดตัวระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน หนุนการค้าในภูมิภาค

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน โดยความร่วมมือกับหน่วยงานศุลการกรอาเซียน ได้เปิดให้บริษัทเอกชนในอาเซียนสามารถเข้าถึง ’ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน’ (ACTS) ทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ โดยระบบดังกล่าวจะช่วยลดอุปสรรคด้านการค้าภายในภูมิภาคอาเซียน และช่วยให้บริษัทต่างๆ ได้รับผลประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังสนับสนุนให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเสรี โดยในปี 2017 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ได้ตั้งเป้าหมายในการลดต้นทุนการทำธุรกรรมทางการค้าลง 10 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2020 และเพิ่มกิจกรรมการค้าภายในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นสองเท่าภายในปี...

Sea Cargo Charter สร้างมาตรฐานใหม่แก่อุตสาหกรรมขนส่งที่ยั่งยืน

Sea Cargo Charter สร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่การขนส่งที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างโปร่งใส และยกระดับการตัดสินใจตามเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization) ของสหประชาชาติ บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรายสำคัญ และมีปริมาณการขนส่งน้ำมันดิบ ถ่านหิน แร่เหล็ก เมล็ดพืช และสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ เป็นสัดส่วนกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของการค้าทางทะเลทั่วโลก ซึ่ง...

TNSC เผยยอดส่งออก ก.ย. หดตัว 3.86 เปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) ร่วมกับคุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธาน คุณจินตนา ศิริสันธนะ เลขาธิการ และคุณคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหาร แถลงข่าวการส่งออกเดือนกันยายน 2020

เทศบาลนครแหลมฉบังเตรียมยกระดับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปท่าเรือแหลมฉบัง ได้ให้การต้อนรับ คุณพรชัย ตระกูลวรานนท์ กรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการการบริหารราชการรูปแบบพิเศษและการกระจายอำนาจ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคุณพรรณศิริ กุลนาถศิริ รองประธานคณะกรรมาธิการ และคุณบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังและคณะฯ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการเมืองสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อยกระดับการจัดตั้งเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอธิบดีกรมศุลกากรคนใหม่

สืบเนื่องจากมติเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็วๆ นี้ มีผลให้ คุณพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้รับมอบหมายให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร ในการนี้ คุณไพศาล ชื่นจิตร อดีตรองอธิบดีและอดีตที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร กรมศุลกากร ประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ชำนาญการพิธีการนำเข้าและส่งออกไทย ได้นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับคุณพชร อนันตศิลป์ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร...

Maritime Fairtrade เปิดตัวเว็บไซต์ภาษาท้องถิ่นในเอเชีย กระตุ้นการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาค

Maritime Fairtrade ได้เปิดตัวเว็บไซต์ภาษาท้องถิ่นสำหรับประเทศในเอเชีย อาทิ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเลเซีย โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการทุจริตในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจถึงความท้าทายและโอกาสที่จะเกิดขึ้นเมื่ออุตสาหกรรมปราศจากการทุจริต ยุทธศาสตร์ขององค์กรฯ​ คือ การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านเว็บไซต์ในภาษาท้องถิ่น เพื่อให้เข้าถึงผู้ชมได้มากและกว้างขวางยิ่งขึ้น อันจะส่งผลในการสร้างความเข้าใจและโน้มน้าวให้มีการนำไปปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมการค้ากว่า 90 เปอร์เซ็นต์...

EXIM BANK ส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออกโดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ใน EEC

คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับ คุณประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) คุณลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) คุณศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และคุณคง...

DKSH ต้าน COVID-19 ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย พร้อมรับมือสภาวะหลังโรคระบาด

DKSH Thailand Business Technology ผู้นำด้านบริการการขยายตลาดโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ได้จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ ‘การเตรียมตัวรับมือนิวนอร์มอล: โซลูชันสำหรับ COVID-19 เพื่อปูทางสู่อนาคต’ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงนวัตกรรมที่กว้างไกลของบริษัท และโซลูชันล้ำสมัย สำหรับเพิ่มพูนประสิทธิภาพธุรกิจในประเทศไทย เพื่อเตรียมตัวรับมือกับวิกฤตโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในภายภาคหน้า ขณะที่ทั่วโลกเดินหน้าต่อไปภายใต้การดำเนินชีวิตแบบฐานวิถีชีวิตใหม่หรือ ‘นิวนอร์มอล’ การพัฒนาของเทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญต่อชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น โดย...

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่