เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา MR. JEREMY NIXON ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเดินเรือ OCEAN NETWORK EXPRESS (ONE) ได้เข้าพบปะกับบุคลากรของสายการเดินเรือฯ ในประเทศไทย รวมถึงลูกค้าของสายการเดินเรือฯ บริษัทผู้รับจัดการขนส่งสินค้า และบริษัทในท้องถิ่นอื่นๆ

นอกจากนี้ Mr. Nixon ยังได้เข้าพบคุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีแขกผู้มีเกียรติท่านอื่นของสายการเดินเรือฯ ร่วมเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้ด้วย อาทิ Mr. Colin De Souza หัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียใต้ Mr. Kiyoshi Tokonami กรรมการผู้จัดการ Mr. Shinichi Sugiyama ผู้อำนวยการ คุณสุรศักดิ์ เฑียรบุญเลิศรัตน์ ผู้อำนวยการ และคุณธำรงค์ โชติจินดา หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

โดย Mr. Jeremy Nixon ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเดินเรือ ONE กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าพบคุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร และได้ให้การสนับสนุนความริเริ่มต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยเหตุการณ์สำคัญของเราในประเทศไทยคือการเข้าเทียบท่าของเรือขนส่งสินค้า ONE Columba ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดที่มีการเข้าเทียบท่าในประเทศไทย ผมหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่งต่อไปด้วยกันในอนาคต”