โครงการระบบส่งพลังงานไฟฟ้าตามเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในกรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ภายหลังจากพิธีเปิดหน้าดิน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยเป็นโครงการไฟฟ้าสัมปทานแบบสร้าง-บริหารจัดการ-โอนถ่าย (Build-Operate-Transfer – BOT) โครงการแรกในประเทศลาว ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่จะรับประกันการดำเนินงานของรถไฟจีน-ลาวให้เป็นไปตามที่กำหนด และมีส่วนสำคัญต่อการสร้างประชาคมจีน-ลาวอันมีอนาคตร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road) เพื่อพัฒนาการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการพลังงานไฟฟ้านี้ครอบคลุมตลอดเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ผ่านเขตการปกครองทางตอนเหนือห้าเขตในสปป.ลาว โดยจะมีการก่อสร้างโครงข่ายส่งกระแสไฟฟ้าขนาด 115 กิโลโวลต์ จำนวน 20 วงจร มีความยาวรวม 268 กิโลเมตร และขยายแถวของอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 11 แถวในสถานีย่อย 10 แห่ง เพื่อส่งไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos – EDL) สู่สถานีย่อยสำหรับระบบจ่ายไฟฟ้าให้รถไฟของทางรถไฟจีน-ลาวทั้งหมด 10 สถานี

บริษัท Laos-China Power Investment Company ซึ่งได้รับการสนับสนุนร่วมกันระหว่างบริษัท China Southern Power Grid (CSG) และการไฟฟ้าลาว (EDL) ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ปี 2019 ณ กรุงเวียงจันทน์ เพื่อลงทุน ก่อสร้าง และบริหารโครงการพลังงานไฟฟ้านี้

CSG กล่าวว่า เพื่อรับประกันการดำเนินงานตามกำหนดของรถไฟจีน-ลาวให้ได้ในเดือนธันวาคม 2021 โครงการพลังงานไฟฟ้านี้จะต้องแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2021 โดย CSG จะปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด รับประกันความปลอดภัยและคุณภาพของโครงการ ดำเนินการที่รับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งมั่นสร้างโครงการนี้ให้เป็นโครงการที่สมบูรณ์แบบ และเป็นต้นแบบสำหรับโครงการไฟฟ้าสัมปทานแบบ BOT ในอนาคตในประเทศลาว