สายการเดินเรือ CMA CGM หนึ่งในผู้นำด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ได้รับรางวัล Best Global Shipping Line ภายในงาน 2019 Asian Freight, Logistics and Supply Chain (AFLAS) Awards ณ ประเทศฮ่องกง เนื่องด้วยความสำเร็จในการยึดยุทธศาสตร์ที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมไปถึงการสร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยการปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้าเสมอมา อนึ่ง สายการเดินเรือฯ จะยังคงเดินหน้าพัฒนาโซลูชั่นเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของลูกค้าให้ดีที่สุดต่อไป

AFLAS Awards เป็นพิธีประกาศรางวัลที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค โดยให้การยกย่องผู้ให้บริการชั้นนำในอุตสาหกรรมที่มีผลงานโดดเด่นระดับผู้นำ คุณภาพการบริการที่สม่ำเสมอ การสร้างนวัตกรรม การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และการสร้างความไว้วางใจในการใช้บริการ นอกจากนี้ การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลและขั้นตอนการตัดสินรางวัลในงานนี้ ล้วนมาจากคะแนนเสียงกว่า 15,000 เสียงของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ซึ่งเปรียบเสมือนกระบอกเสียงของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง