กลุ่มสายการเดินเรือ CMA CGM ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือและโลจิสติกส์ชั้นนำของโลก เปิดตัว SHIPFIN TRADE FINANCE ซึ่งเป็นบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้นำเข้า-ส่งออกโดยเฉพาะ ด้วยความร่วมมือกับ Incomlend ผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์มการออกใบแจ้งรายการทางการเงินชั้นนำของโลก

เพื่อเป็นการสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนากลุ่มลูกค้าระหว่างประเทศทั่วโลกของบริษัทฯ CMA CGM Group ได้ให้ความสำคัญการสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าผ่านโซลูชั่นด้านการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจข้ามชาติโดยเฉพาะ โดยใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและความได้เปรียบจากการมีฐานธุรกิจใน 160 ประเทศทั่วโลกเข้ามาช่วยในการพัฒนาธุรกิจของลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจข้ามชาติ

โดยบริการ SHIPFIN TRADE FINANCE ของ CMA CGM ประกอบด้วย โซลูชั่นด้านการเงินที่มีกำหนดระยะการจ่ายค่าบริการที่ยาวนานขึ้น รวมไปถึงสองโซลูชั่นเสริมที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจการนำเข้า-ส่งออกและธุรกิจข้ามชาติโดยเฉพาะ คือบริการ SUPPLY CHAIN FINANCING และ  CARGO FINANCING โดยบริการใหม่นี้เปิดให้บริการบนแพล็ตฟอร์มของสายการเดินเรือ CMA CGM, ANL, APL และ CNC ซึ่งในเบื้องต้นเริ่มได้เปิดให้บริการแก่ลูกค้าในอินเดีย ดูไบ สิงคโปร์ จีนและฮ่องกง มาเลเชีย อินโดนีเชีย และฟิลิปปินส์ แล้ว ขณะเดียวกันบริษัทฯ กำลังเดินหน้าขยายบริการไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ที่ SHIPFIN TRADE FINANCE