กลุ่มบริษัท (Connect Group)  ผนึกความเชี่ยวชาญ ผสานความแข็งแกร่ง และผนวกรวมประสบการณ์การให้บริการจัดการขนส่งสินค้าจากทุกบริษัทในเครือ มุ่งส่งมอบบริการคุณภาพสูง สนับสนุนการเติบโตของผู้นำเข้า-ส่งออกไทยและต่างประเทศให้เข้าถึงปลายทางในตลาดทั่วโลกได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการจัดการขนส่งสินค้าทั้งในและระหว่างประเทศมากกว่า 30 ปี กลุ่มบริษัท Connect Group ได้เดินหน้าพัฒนาและขยายขอบข่ายการให้บริการแก่ลูกค้าในตลาดอย่างต่อเนื่อง เราจะเห็นได้จากการขยายธุรกิจและการเติบโตขึ้นของบริษัทในเครือที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในแง่ของบริการและจำนวนบริษัท แต่ละบริษัทฯ ในเครือของ Connect Group มีความเชี่ยวชาญและมีจุดแข็งที่โดดเด่น แตกต่างกันออกไป ทำให้บริษัทฯ ในเครือของ Connect Group สามารถให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติการของกันและกันได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุด

นิตยสาร LM มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณบุญชัย ธนามโนสาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และก่อตั้งกลุ่มบริษัท Connect Group เกี่ยวกับประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและทิศทางในการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะมุ่งพัฒนาและต่อยอดความแข็งแกร่งของธุรกิจที่มีอยู่เดิมเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของบริษัททุกราย ในทุกเส้นทางการค้า

Strong Background

กลุ่มบริษัท Connect Group (คอนเนค กรุ๊ป) ได้รับการก่อตั้งขึ้นมาจากแนวคิดของคุณบุญชัยที่ต้องการรวมกลุ่มบริษัทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศระหว่างประเทศ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ รวมไปถึงบริการขนส่งสินค้าทางบกที่มีศักยภาพและประสบการณ์อันแข็งแกร่ง ภายใต้แนวคิด ‘Connect Group, Connect for the Future’ ด้วยเป้าหมายที่จะยกระดับธุรกิจของคนไทยให้มีคุณภาพสูงขึ้นและได้รับการยอมรับในระดับสากล ผ่านการนำเสนอบริการที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และตรงต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่ม SMEs หรือบริษัทข้ามชาติทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบัน สำนักงานของกลุ่มบริษัทฯ  Connect Group ตั้งอยู่ที่อาคาร Connect Tower ถนนนราธิวาส-ราชนครินทร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของกรุงเทพฯ ทำให้สะดวกในการเดินทางและติดต่อ โดยมีบริษัทฯ ต่างๆ ในเครือฯ อยู่ในอาคารเดียวกันทำให้การบริหารและการให้บริการของแต่ละบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น “การที่เรามีอาคารสำนักงานเป็นของกลุ่มบริษัทเราเองทำให้เรามีความคล่องตัวในการบริหารและการปฏิบัติงานมากขึ้น บริษัทต่างๆ ในเครือสามารถร่วมกันทำงาน เพื่อให้การสนับสนุนกันและกันได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การที่ผู้บริหารของแต่ละบริษัทสามารถเข้าร่วมปรึกษาหารือกันได้ตลอดเวลายังช่วยให้การดำเนินธุรกิจของเราเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้เราสามารถพัฒนาการเติบโตขององค์กรได้อย่างไร้รอยต่อ” คุณบุญชัย กล่าว

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท Connect Group ประกอบด้วยบริษัทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางอากาศ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ Box Operator และผู้ให้บริการขนส่งทางบก อาทิ บริษัท Harpers Sea Freight Co., Ltd.Alpine Logistics Co., Ltd.Sea & Aero Logistics Co., Ltd.Everrich Intertrade Co., Ltd.Freight Transit (Thailand) Co., Ltd.Connect Transport Co.,Ltd., PRX Logistics (Thailand) Co.,Ltd.HPS Trade Co., Ltd และ Connect Agencies โดยแต่ละบริษัทได้รับการบริหารงานโดยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมไปถึงประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าและการให้บริการในแต่ละเส้นทางการค้ามาอย่างยาวนาน จึงทำให้พวกเขาเข้าใจถึงสภาพตลาดในทุกช่วงเวลาอย่างลึกซึ้ง รวมไปถึงความต้องการของลูกค้าที่ต้นทางและปลายทางทั่วโลก ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญที่จะช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังสามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับจุดแข็ง-จุดอ่อน รวมถึงอุปสรรคและโอกาสในแต่ละเส้นทางการค้าได้เป็นอย่างดี

คุณบุญชัย กล่าวว่า “ในช่วงที่เราตัดสินใจลงทุนขยายกิจการ หนึ่งในปัจจัยหลักที่เราให้ความสำคัญก็คือ บุคลากรที่จะเข้ามาร่วมงานและเป็นพันธมิตรกับเรา พวกเขาจะต้องมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าสูง การจะเป็นพาร์ทเนอร์กันเราต้องมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้การบริหารงานและการพัฒนาบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารในกลุ่มบริษัทฯ ของเราต่างก็มีประสบการณ์และพื้นฐานการทำงานมาจากสายงานจัดการขนส่งสินค้า สายการเดินเรือ และโรงงานผู้ผลิต มาอย่างยาวนาน ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ ของเราจึงถือเป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีความสามารถที่หลากหลาย เข้ามาร่วมผนึกความแข็งแกร่งให้กับ Connect Group ของเรา”

Continued Growth

Connect Group เริ่มต้นธุรกิจและเติบโตในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากการให้บริการในเส้นทางไปยังประเทศญี่ปุ่น และตลาดอื่นๆ ในเอเชีย ด้วยประสบการณ์ในเส้นทางการค้าเหล่านี้มากกว่า 30 ปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีทั้งความเชี่ยวชาญในตลาด รวมไปถึงเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง และพร้อมร่วมกันให้บริการแก่ลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ ก่อนที่จะขยายเครือข่ายบริการไปยังตลาดอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้มาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี และเพิ่มความครอบคลุมของบริการให้มากยิ่งขึ้นผ่านการเปิดเส้นทางบริการใหม่ เชื่อมต่อไปยังอนุทวีปอินเดีย (India-subcontinent) ตะวันออกกลาง ทะเลแดง ยุโรป แปซิฟิก และแคริบเบียน มาเป็นเวลากว่า 15 ปี รวมไปถึงบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC มาอย่างยาวนาน

นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์ตรงในการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าหลากหลายประเภทมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าทั่วไป สินค้าควบคุมอุณหภูมิ รวมไปถึงสินค้าเฉพาะทางต่างๆ อาทิ สินค้าอันตราย เภสัชภัณฑ์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอื่นๆ ทำให้บริษัทมีฐานลูกค้าที่กว้างขวางและหลากหลาย ยังถือเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญที่ทำให้บริษัทเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย

Ambitious Plans

กลุ่มบริษัท Connect Group ได้ให้บริการจัดการ ทั้งส่งออกและนำเข้าจากทั่วโลก โดยมีปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลต่อปี มากกว่า 100,000 ทีอียู และขนส่งทางอากาศต่อปี มากกว่า 2,000 ตัน Connect Group ยังคงมุ่งมั่นวางแผนขยายการเติบโตของธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น ด้วยเป้าหมายการเติบโตมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2019 อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายสาขาไปยังต่างประเทศภายในปี 2022 เพื่อเน้นย้ำความต่อเนื่องในการให้บริการ เพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการของกลุ่มบริษัท Connect Group ภายใต้แนวคิดการให้บริการแบบ One Stop and Value Added Service สำหรับลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยบริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว การบริหารจัดการต้นทุนที่เหมาะสม การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของลูกค้า

แม้ว่าในปี 2019 นี้ จะเป็นปีที่มีความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจและการค้าสูงสำหรับประเทศไทย ทั้งจากปัจจัยภายนอก อาทิ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณสินค้าขาออก ตลอดจนกำลังซื้อของภูมิภาคตะวันออกกลางที่ลดลง อันเป็นผลจากราคาน้ำมันโลกที่ตกต่ำลง รวมไปถึงกรณี Brexit และความกดดันภายในประเทศ อย่างเช่น เสถียรภาพทางการเมืองและความเชื่อมั่นที่ต่างชาติมีต่อประเทศไทย แต่ Connect Group ก็พร้อมที่จะผนึกความแข็งแกร่งด้วยจุดแข็ง ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของทุกบริษัทในเครือฯ เพื่อร่วมกันก้าวข้ามผ่านความท้าทาย เดินหน้าผลักดันการเติบโตและต่อยอดความสำเร็จของกลุ่มบริษัทให้ก้าวไปอีกขั้น

CONNECT GROUP

คุณบุญชัย ธนามโนสาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท Harpers Sea Freight Co., Ltd
/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท Connect Group
บริษัท Harpers Sea Freight Co., Ltd. เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2534 โดยให้บริการขนส่งสินค้าหลากหลายประเภทไปยังปลายทางทั่วโลกทั้งทางเรือ ทางอากาศ และทางบก โดยเฉพาะสินค้า Volume Shipment, Reefer, and DG Cargo ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในฐานะผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า ทำให้บริษัทฯ มีความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดแต่ละแห่งอย่างลึกซึ้ง มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูง อีกทั้งยังมีพันธมิตรในประเทศ และเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลกที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ

คุณศิริรัตน์ ริกลี่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Alpine Logistics Co., Ltd
ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในด้านบริการจัดการขนส่งสินค้าอันตราย เคมีภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ อาหารและยาที่ควบคุมอุณหภูมิ บรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร รวมไปถึงบริการรวบรวมและคัดแยกสินค้าอันตรายทั้งขาเข้าและขาออก (DG Consolidation/De-consolidation) และสินค้าทั่วไปมากว่า 20 ปี ภายใต้การดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมด้านสินค้าอันตรายโดยเฉพาะ (IMO, IATA/ICAO, RID/ADR/AND) พร้อมเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศที่มีประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ทุกเส้นทาง ในทุกโหมดการขนส่ง ทั้งทางทะเล ทางอากาศ และการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนทางบก โดยเฉพาะเส้นทางการค้าระหว่างประเทศไทย สู่ภูมิภาคอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ อนุทวีปอินเดีย ตะวันออกกลาง จีน และกลุ่มประเทศ AEC

คุณสุรชัย พงศ์เป็นสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท Sea & Aero Logistics Co., Ltd
ตลอด 14 ปี ที่ Sea & Aero Logistics ได้ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าในเส้นทางการค้าในเอเชียและอเมริกา และปลายทางอื่นๆ ทั่วโลก ทำให้บริษัทฯ มีพันธมิตรผู้ให้บริการที่แข็งแกร่งและครอบคลุม ทั้งบริการรวบรวมสินค้า (consolidation) ขาเข้า จากต้นทางในไต้หวัน และสินค้าขาออกแบบ FCL ไปยังไต้หวัน จีน รวมถึงประเทศอื่นๆ ในเอเชียและอเมริกา โดยเฉพาะสินค้าเกษตรกรรม และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ภายใต้การบริหารของผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมฯ มายาวนานกว่า 35 ปี นอกจากนี้ อีกหนึ่งบริการที่ Sea & Aero Logistics มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษก็คือการจัดการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน โดยให้บริการครอบคลุมถึงการจัดการขนส่งสินค้า การดำเนินพิธีการศุลกากร ไปจนถึงการจัดการเอกสารข้ามแดน

คุณชาญชัย ธนามโนสาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท Freight Transit (Thailand) Co., Ltd
จากประสบการณ์ในการทำงานในสายการเดินเรือมากกว่า 20 ปี โดยมุ่งเน้นบริการในเส้นทางการค้าระหว่างประเทศไทยและภูมิภาคตะวันออกกลาง ทะเลแดง แอฟริกา อินเดีย และบังคลาเทศ ก่อนที่จะมารับหน้าที่ผู้บริหารของ Freight Transit (Thailand) จึงทำให้คุณชาญชัย ธนามโนสาร มีทั้งประสบการณ์ มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ดังนั้น ไม่ว่าลูกค้าจะประสบกับความท้าทายหรือปัญหาใดๆ ในเส้นทางการค้าเหล่านี้ บริษัทฯ ก็สามารถที่จะให้คำแนะนำและหาทางแก้ไขที่เหมาะสมที่สุดให้ได้ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ขนส่งสินค้าออกไปประเทศอินเดีย และบังคลาเทศ มากกว่า 500 ทีอียู ต่อเดือน

คุณวิรัตน์ แสงวัฒนธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท Everrich Intertrade Co., Ltd
จากพื้นฐานการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมายาวนานนับทศวรรษ ทำให้ปัจจุบันบริษัท Everrich Intertrade ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ มีทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดการขนส่งสินค้าประเภทของสดเสียง่าย (perishables) ทุกประเภท ผ่านตู้สินค้าเย็น (reefer) ไปยังทุกปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปลายทางในไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น จีน ตะวันออกกลาง และอื่นๆ ทั่วโลก ด้วยเครือข่ายพันธมิตรสายการเดินเรือที่หลากหลาย และความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมฯ ทำให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการจัดการขนส่งผลไม้ไทยทุกประเภท รวมถึงสินค้าไก่แช่แข็ง ไก่ปรุงสุก และสินค้าควบคุมอุณหภูมิทุกรูปแบบ รวมทั้ง ให้บริการขนส่งสินค้า จำพวกอาหารสำเร็จรูป และผลไม้แปรรูปการเกษตร ที่ใช้ตู้ขนส่งสินค้าปกติ ไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิ จาก Everrich Intertrade มาโดยตลอด

คุณยศพล มณีทิพย์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท Connect Transport
Connect Transport ได้รับการก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ต้องการก่อตั้งบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางบก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของบริษัทในเครือฯ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน Connect Transport ได้ขยายขอบข่ายการให้บริการและมีการเติบโตทางธุรกิจมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและสามารถให้บริการกับลูกค้าที่อยู่นอกเหนือจากบริษัทในเครือฯ เพิ่มมากขึ้นถึง 30 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งการเติบโตนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความรอบคอบปลอดภัย และระเบียบวินัยของพนักงานขับรถของบริษัทฯ

คุณศิริรัตน์ ริกลี่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Connect Agencies
Connect Agencies ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็น Box Operator ให้กับทางสายการเดินเรือในเส้นทางการค้าไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง อนุทวีปอินเดีย และ Intra-Asia บริษัทฯ มองหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ รวมไปถึงลูกค้าที่ต้องการนำเข้าสินค้ามายังประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสในการที่จะเป็นตัวแทนสายการเดินเรือ บริษัทข้ามชาติ หรือเอเจนซี่ใหม่ๆ ที่จะเข้ามาด้วย

คุณเกรียงศักดิ์ ลิขิตลือชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท HPS Trade Co., Ltd
Mr. Shinya Iino ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท HPS Trade Co., Ltd
จากประสบการณ์การทำงานในสายการเดินเรือมากกว่า 10 ปี ของคุณเกรียงศักดิ์ ลิขิตลือชา และผู้บริหารชาวญี่ปุ่น อย่าง Mr. Shinya Iino ซึ่งเข้าใจวัฒนธรรมของคนไทยและญี่ปุ่นเป็นอย่างดี ทำให้ HPS Trade มีข้อได้เปรียบในการนำเสนอบริการระดับพรีเมียมให้แก่ลูกค้าในตลาด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเชี่ยวชาญในการเคลื่อนย้ายสินค้าและเครื่องจักรขนาดใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง รวมไปถึงคอนเน็กชั่นที่มีกับหลายสายการเดินเรือชั้นนำ จึงทำให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นและความถูกต้องแม่นยำในการจองและนำเสนอพื้นที่ระวางสินค้าให้แก่ผู้นำเข้า-ส่งออกได้เป็นอย่างดี ด้วยมุมมองการบริหารงานแบบคนรุ่นใหม่ที่มุ่งเน้นคุณภาพการบริการ ความถูกต้องรวดเร็วแม่นยำ ควบคู่ไปกับความตรงต่อเวลา และความน่าเชื่อถือ ภายใต้ต้นทุนราคาที่จับต้องได้ ทำให้ปัจจุบัน HPS Trade มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นเมื่อสองปีที่ผ่านมา

คุณสิริ รุจิรวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท PRX Logistics (Thailand) Co.,Ltd
PRX Logistics (Thailand) บริษัทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าที่มุ่งเน้นด้านการจัดการสินค้านำเข้าเป็นหลักทั้งขนส่งทางอากาศและทางทะเล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2016 โดย PRX Logistics มีทีมงานที่คอยประสานงานให้ลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้บริษัทฯมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของปริมาณสินค้า จำนวนลูกค้า และเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลกที่กำลังขยายตัวมากขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากประสบการณ์กว่า 10 ปี ในอุตสาหกรรมฯ ของผู้บริหารที่จะช่วยนำพาการเติบโตมาสู่องค์กรแล้ว บริษัทฯ มองว่าการมีเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศที่แข็งแกร่งจะช่วยให้การให้บริการแก่ลูกค้ามีความต่อเนื่องและสามารถนำเสนอทางเลือกที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นด้วย ปัจจุบัน PRX Logistics มีความเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้าประเภทชิ้นส่วนการผลิต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและยา รวมถึงสินค้าอันตราย ไปจนถึงสินค้าโปรเจ็คต่างๆ ให้แก่ลูกค้าได้แบบ door-to-door service