Rail freight car close-up

บริษัท China Railway Eryuan Engineering Corporation (CREEC) ได้เริ่มสำรวจเส้นทางสำหรับโครงการทางรถไฟสาย มูเซ-มัณฑะเลย์-เจาะพยู อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระเบียงการค้าจีน-เมียนมา (CMEC) และโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรร์ที่ 21 หรือ Belt and Road Initiative (BRI)  

โดยเมียนมาได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะเป็นโครงการทางรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา  

ทั้งนี้ โครงการรถไฟความเร็วสูงความยาว 430 กิโลเมตรที่จะเริ่มเดินทางจากเมืองคุนหมิง ประเทศจีน สู่เมืองมูเซ เขตชายแดนของเมียนมา และเข้าสู่มัณฑะเลย์ ก่อนที่จะถึงปลายทาง ณ เจาะพยู รัฐยะไข่ สามารถรองรับรถไฟความเร็วสูงถึง 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พร้อมกับรองรับบริการโดยสารทั้งสินค้าและผู้โดยสาร โดยประกอบด้วยสถานีสินค้าเจ็ดแห่ง และสถานีผู้โดยสารห้าแห่ง โครงการนี้จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเมืองคุนหมิงไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษเจาะพยูและท่าเรือน้ำลึกเจาะพยู ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการในอนาคตของพม่า ซึ่งจีนคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคมและการสื่อสารแห่งสหภาพเมียนมา กล่าวว่า โครงการทางเส้นทางรถไฟในปัจจุบัน มีแผนการก่อสร้างจากเมืองมูเซ จนถึง มัณฑะเลย์ เท่านั้น สำหรับในส่วนต่อขยายไปยังเจาะพยู ยังไม่มีการยืนยันว่าจะมีการดำเนินการหรือไม่

China Railway Eryuan Engineering Corporation (CREEC) เป็นรัฐวิสาหกิจผู้ออกแบบและสำรวจทางวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน ดำเนินธุรกิจหลักด้านการสำรวจ ออกแบบ ที่ปรึกษา รับเหมาก่อสร้างและการบูรณาการระบบ และเป็นหน่วยงานหลักของ China Railway Group Ltd. (ได้รับการจัดอันดับ 95 ของ “World’s Top 500 Companies” ในปี 2011)