บริษัท DB Schenker ผู้ให้บริการตัวแทนจัดการขนส่งระหว่างประเทศ เปิดสำนักงานย่อยในประเทศบังคลาเทศอย่างเป็นทางการ โดยจะเริ่มปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบในฐานะหน่วยงานท้องถิ่น ภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัทสาขาของ DB Schenker ในประเทศอินเดีย

ทั้งนี้ ประเทศบังคลาเทศเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว พร้อมระดับความเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่มีเสถียรภาพ อีกทั้งยังเป็นผู้ส่งออกสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองรองจากประเทศจีน อนึ่ง ประเทศบังคลาเทศยังมีบทบาทสำคัญต่อสถานะของ DB Schenker ในฐานะผู้นำของตลาดสิ่งทอระดับโลก โดยเฉพาะตั้งแต่ที่ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับการส่งสินค้าออกไปยังบางประเทศ

บริษัทใหม่นี้จะมีที่ทำการทั้งหมดสองสาขาซึ่งจะตั้งอยู่ในเมือง Dhaka และ Chattagram ภายใต้การปฏิบัติงานของบุคลากรมืออาชีพกว่า 150 คน ซึ่งจะให้บริการครอบคลุมอุตสาหกรรมทั้งหมด 6 ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ อวกาศยาน อิเล็กทรอนิกส์และสารกึ่งตัวนำสำหรับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ยานยนต์ ธุรกิจค้าปลีกและสินค้าโภคภัณฑ์ ธุรกิจบริการสุขภาพ และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์