สายการเดินเรือชั้นนำปรับใช้ระบบติดตามสถานะ DCSA Track & Trace

0
402

Digital Container Shipping Association (DCSA) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการนำระบบดิจิทัลมาใช้กับการขนส่งตู้สินค้า ได้เผยว่าสายการเดินเรือที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ส่วนใหญ่ได้นำระบบการติดตามสถานะ DCSA Track & Trace (T&T) ของสมาคมฯ​ ไปปรับใช้ในการดำเนินงานแล้ว โดย API หรือส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ของ DCSA T&T จะช่วยให้ผู้ส่งสินค้าสามารถรับข้อมูลตำแหน่งของตู้สินค้าข้ามสายการเดินเรือแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย

ทั้งนี้หากมีการใช้ระบบของ DCSA อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม ก็จะช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ ได้ในแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น และลูกค้าได้รับประสบการณ์การใช้บริการที่ดียิ่งขึ้น

ระบบ DCSA T&T ประกอบด้วยโมเดลข้อมูลและมาตรฐานอินเทอร์เฟซที่ดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ของ DCSA ส่วน API definitions มีอยู่ที่เว็บไซต์ SwaggerHub การใช้งานโมเดลข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้แน่ใจได้ว่าคำนิยามข้อมูลการตรวจสอบสถานะสำหรับผู้ใช้งานทุกรายเป็นคำนิยามที่ตรงกันทั้งหมด คำนิยามเหล่านี้อ้างอิงตามพิมพ์เขียวของภาคอุตสาหกรรมที่ตีพิมพ์โดย DCSA และสายการเดินเรือสมาชิกในปี 2019 โดยได้มีการสร้างคำศัพท์ที่จะนำมาใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้มีการเสนอขั้นตอนต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่ใช้ร่วมกันได้  ทั้งนี้ มาตรฐานของระบบ T&T สอดคล้องกับมาตรฐานของศูนย์สหประชาชาติเพื่อการอํานวยความสะดวกด้านการค้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือ UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) เพื่อสร้างขอบข่ายงานของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลก ซึ่งจะช่วยรักษาการลงทุนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการซัพพลายเชน

สายการเดินเรือที่เป็นสมาชิกของ DCSA ในปัจจุบันประกอบด้วย สายการเดินเรือ MSC, Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd, ONE, Evergreen, Yang Ming, HMM และ ZIM


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่