บริษัท DHL Global Forwarding ผู้ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางทะเล และการขนส่งภาคพื้นชั้นนำของโลก ประกาศเปิดบริการขนส่งสินค้าทางถนนบนเส้นทาง Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge (HZMB) ซึ่งจะช่วยลดเวลาเดินทางระหว่าง Hong Kong และสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลทางทิศตะวันตกได้ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ และลดต้นทุนการขนส่งได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์

เส้นทางขนส่งเส้นใหม่นี้ ได้ชื่อว่าเป็นอุโมงค์ใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในโลก เชื่อมต่อระหว่าง ฝั่งตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศจีน กับศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศและทางทะเลของ Hong Kong ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าวยังเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเมือง Zhuhai และ Hong Kong ด้วยระยะเวลาเพียงสองชั่วโมง เมื่อเทียบกับเส้นทางเดิม ผ่านสะพาน Humen Bridge ซึ่งต้องใช้เวลาถึงแปดชั่วโมง

โดยบริการใหม่นี้จะเริ่มปฏิบัติการขนส่งจากท่าอากาศยาน Hong Kong และท่าเรือใกล้เคียง เพื่อรองรับเที่ยวบินและรอบการเดินเรือให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนส่งออกสินค้าประเภทอุปกรณ์เทคโนโลยี เครื่องนุ่งห่ม และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ จากประเทศจีนไปยังปลายทางทั่วทุกมุมโลก

“ด้วยระยะทางขนส่งที่สั้นลงจากเดิม 200 กิโลเมตร เป็น 80 กิโลเมตร ทำให้การขนถ่ายสินค้าต่อจากนี้ไปมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น และยังจะช่วยส่งเสริมการขนส่งสินค้าตามความต้องการของโรงงานผู้ผลิตให้มีความแม่นยำกว่าเดิม” Mr. Steve Huang ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท DHL Global Forwarding ประจำประเทศจีน กล่าว