DHL ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ระดับโลก ได้แต่งตั้ง Mr. Justin Baird เป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานวัตกรรม ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Innovation Center: APIC) ในประเทศสิงคโปร์ ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านโลจิสติกส์แห่งแรกและแห่งเดียวของ DHL ในเอเชียแปซิฟิก โดย DHL มีศูนย์พัฒนานวัตกรรมอีกสองแห่ง ตั้งอยู่ในเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา

APIC ถือเป็นศูนย์กลางสำหรับการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อันล้ำสมัย ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโลจิสติกส์ รวมไปถึงการพิสูจน์ศักยภาพของนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ในการพลิกโฉมหน้าของซัพพลายเชน

ด้วยประสบการณ์กว่าสองทศวรรษด้านการจัดการและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อันล้ำสมัย ความเชี่ยวชาญของ Mr. Baird นั้นครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา ไปจนถึงการติดตั้งเทคโนโลยีมัลติมีเดียแบบอินเทอร์แอ็คทีฟ โดยก่อนที่เข้ามารับตำแหน่งกับ DHL เขามีประสบการณ์ในระดับบริหารกับบริษัท Imagination Australia, Mosaic และ Accenture อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการเปิดตัวอุปกรณ์ Android เครื่องแรกในเอเชียแปซิฟิกร่วมกับ Google ด้วย

“DHL ทุ่มเทอย่างมากให้กับวิวัฒนาการด้านโลจิสติกส์ ผ่านนวัตกรรมเครื่องมือต่างๆ อาทิ the DHL Resilience360 และการใช้วิทยาการหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติการ ผมมีความใฝ่ฝันที่จะก่อตั้งสังคมของนักพัฒนาเทคโนโลยีที่มีทัศนะร่วมกันในภาคอุตสาหกรรมนี้  และพร้อมแล้วที่จะเข้ามาสานต่อศักยภาพของ APIC ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และกำหนดทิศทางในอนาคตให้กับโลจิสติกส์” Mr. Baird กล่าว