คุณสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยว่าท่าเรือสินค้าและด่านศุลกากรส่วนใหญ่ของจีนและฮ่องกง รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดทำงานอย่างเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  ยกเว้นในมณฑลหูเป่ยที่ยังคงปิดทำการ โดยมีเพียงบางแห่ง เช่น ท่าเรือหยางหลัว ที่เปิดเป็นท่ารับสินค้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทั้งในจีนและฮ่องกง มีการรายงานข้อมูลสถานการณ์การขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว แจ้งว่า ท่าเรือและด่านศุลกากรในมณฑลกวางตุ้งและมณฑลไห่หนานเปิดทำการตามปกติ โดยเจ้าหน้าที่ได้กลับเข้าทำงานเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ในขณะที่หน่วยงานต่างๆ ในมณฑลหูเป่ยเริ่มเปิดทำการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ด้านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง รายงานว่า ด่านชายแดนของจีนในมณฑลยูนนานทั้งด่านเหอโข่ว (จีน-เวียดนาม) ด่านย้อหาน (จีน-สปป. ลาว) และด่านรุ่ยลี่ (จีน-เมียนมา) เปิดทำการและอนุญาตให้ประชาชนเดินทางผ่านเข้า-ออกได้ตามปกติ

ขณะที่ด่านชายแดนฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ด่านลาวไกของเวียดนาม ห้ามบุคคลสัญชาติจีนเดินทางเข้าเวียดนาม ด่านบ่อเต็นของสปป.ลาว งดออกวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวจากจีนชั่วคราว แต่ยังคงอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าทั่วไปได้

ในส่วนของสำนักงานฯ ณ เมืองฮ่องกงระบุว่า ท่าเรือสินค้าเปิดให้บริการตามปกติ แต่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปิดด่านที่เข้าจากประเทศจีนทั้งหมด รวมทั้งที่เดินทางจากเซิ่นเจิ้น และได้ออกประกาศให้ข้าราชการทำงานที่บ้านติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม

ทั้งนี้ทางกรมฯ ได้มอบหมายสำนักงาน ในทุกพื้นที่ติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรตรวจสอบสถานการณ์กับคู่ค้าและผู้ให้บริการด้านการขนส่งด้วย