เมื่อใกล้เข้าสู่การบังคับใช้มาตรการ IMO 2020 ซึ่งองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ประกาศให้วันที่ 1 ม.ค. 2020 เป็นวันแรกเริ่มบังคับใช้การลดการปล่อยกำมะถันลง 0.5 เปอร์เซ็นต์ การเตรียมการจึงเป็นสิ่งสำคัญ บริษัท DNV GL จึงนำเสนอแผนปฏิบัติการเรือ (SIP) ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์ ที่เจ้าของและผู้จัดการเรือสามารถใช้เพื่อเตรียมแผน SIP ของเรือขนส่งสินค้าแบบเจาะจง และยังคงภาพรวมของกองเรือเอาไว้ และแม้ว่าจะไม่ใช่ข้อบังคับ แต่ SIP ก็เป็นแนวทางขององค์การทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ซึ่งผู้ปฏิบัติการเรือทั้งหลายได้รับการกระตุ้นให้เตรียมการและนำไปปรับใช้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันที่ 1 มกราคม ปี 2020

“ตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่ปี 2020 แล้ว การเตรียมการที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการเปลี่ยนแปลงแบบไร้รอยต่อเข้าสู่การปฏิบัติตามมาตรการการใช้เชื้อเพลิงกำมะถันต่ำ” Mr. Christos Chryssakis ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ บริษัท DNV GL – Maritime กล่าว “มาตรการนี้ไม่เพียงรวมถึงการดำเนินการด้านเทคนิค เช่น การอัพเกรดเรือ การทำความสะอาดถังน้ำมัน และแผนการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิง แต่ยังรวมถึงการเตรียมการด้านการพาณิชย์ เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและสัญญาการเช่าเรือระหว่างเจ้าของเรือและผู้เช่า ในเรื่องของวิธีการเตรียมเรือขนส่งสินค้าแต่ละลำให้ดีที่สุด เพื่อลดการติดขัดในการปฏิบัติการให้เหลือน้อยที่สุด ดังนั้น การสร้างแผนการให้มีความยืดหยุ่นจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรือที่จะใช้ปฏิบัติการได้รับการเตรียมการให้สามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านเชื้อเพลิง”

ทั้งนี้ โปรแกรมประยุกต์ SIP ที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์ของ DNV GL เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย เพื่อการเตรียมการตามแผนดังกล่าว โดยโปรแกรมนี้สามารถอัพเดตข้อมูลภาพรวมของกองเรือทั้งหมดให้แก่ผู้ปฏิบัติการ และหนึ่งในประโยชน์ของโปรแกรมฯ ก็คือการอนุญาตให้มีผู้ใช้หลายคนทำงานกับเรือขนส่งสินค้าลำเดียวกันได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการประสานงานกันระหว่างพนักงานบนฝั่งและพนักงานบนเรือ และเป็นโปรแกรมที่เปิดให้ใช้งานฟรีผ่านแพลตฟอร์ม Veracity ของ DNV GL