ศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance) หรือ AHA Center และกลุ่มบริษัท Deutsche Post DHL (DPDHL) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระดับโลก ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในการเตรียมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ เพื่อร่วมงานกันในการบริหารจัดการภัยพิบัติและฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดวินาศภัยในภูมิภาคอาเซียน

โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของกลุ่มบริษัท DPDHL จะเป็นผู้ปฏิบัติงานส่วนภาคพื้นร่วมกับ AHA Center ในกรุง Jakarta เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ระหว่างการตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้ ทีมปฏิบัติการฯ จะช่วยส่งเสริมทักษะความรู้และให้การสนับสนุนหลักสูตรของศูนย์ AHA รวมไปถึงการฝึกซ้อมที่เกี่ยวข้องกับทีมปฏิบัติการฉุกเฉินและทีมช่วยเหลือ หรือ ASEAN-ERAT (Emergency Response and Assessment Team) และระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาเซียนอีกด้วย