การท่าเรือฯ เตรียมประกวดราคาจ้างขุดลอกร่องน้ำท่าเรือแหลมฉบัง

0
463

คุณกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เตรียมประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือและแอ่งจอดเรือที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) บริเวณแอ่งจอดเรือที่ 1 แอ่งจอดเรือที่ 2 และร่องน้ำทางเดินเรือ เพื่อให้เรือขนส่งสินค้าสามารถแล่นผ่านเข้า-ออก และเทียบท่าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

โดยแผนการจัดจ้างดังกล่าวจะแบ่งเป็นสองงาน ได้แก่ แผนการก่อสร้างขุดลอกร่องน้ำบริเวณแอ่งจอดเรือที่ 1 แอ่งจอดเรือที่ 2 และแผนการก่อสร้างขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ จากการคำนวณปริมาณดินพื้นที่ที่จะขุดลอกบริเวณแอ่งจอดเรือที่ 1 พบว่ามีปริมาณดินเหนือเกณฑ์ประมาณ 401,921 ลูกบาศก์เมตร และบริเวณแอ่งจอดเรือที่ 2 มีปริมาณดินเหนือเกณฑ์ประมาณ 568,139 ลูกบาศก์เมตร บริเวณปากร่องน้ำทางเดินเรือถึงหน้าท่า A5 มีปริมาณดินเหนือเกณฑ์ประมาณ 828,380 ลูกบาศก์เมตร พร้อมจัดทำแผนที่ร่องน้ำทางเดินเรือ และแอ่งจอดเรือก่อนดำเนินการขุดลอก และสำรวจแผนที่แหล่งทิ้งวัสดุขุดลอก เนื่องจากต้องคำนึงถึงผลกระทบจากการทิ้งตะกอนดิน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามที่กรมเจ้าท่ากำหนดไว้ โดยจะต้องเป็นพื้นที่กว้างเพียงพอสำหรับให้ตะกอนดินจมลงสู่พื้นท้องทะเลได้อย่างปลอดภัย

การขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือและแอ่งจอดเรือที่ ทลฉ. เป็นการบำรุงรักษาระดับความลึกของร่องน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการเดินเรือของผู้ใช้บริการ สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพื่อเป็นการจูงใจให้สายการเดินเรือนำเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เข้ามาใช้บริการที่ ทลฉ. มากขึ้น 

ทั้งนี้โครงการขุดลองร่องน้ำดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 360 วัน และในระหว่างการดำเนินการจะมีการติดตั้งเครื่องมือและสัญญาณต่างๆ เช่น ไฟสัญญาณอันตราย ป้ายเตือน ฯลฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการสัญจรทางน้ำหรือกิจกรรมอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่โครงการด้วย


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่