Drewry ที่ปรึกษาและผู้วิจัยอิสระสำหรับอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเล เปิดเผยในรายงานและการคาดการณ์สำหรับอุตสาหกรรมขนส่งตู้สินค้าเย็นประจำปี 2021/22 หรือ ‘Reefer Shipping Annual Review and Forecast 2021/22 report’ โดยระบุว่าอัตราค่าระวางการขนส่งตู้สินค้าเย็นมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2021 และจะยังคงปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี 2022 โดยเฉพาะในเส้นทางการค้าระหว่างซีกโลกเหนือและใต้ ในขณะที่อัตราค่าระวางสำหรับตู้สินค้าแห้งจะเริ่มชะลอตัวลงในปี 2022

โดยอ้างอิงจากดัชนีราคาค่าระวางตู้สินค้าเย็นระดับโลก ‘Drewry’s Global Reefer Container Freight Rate Index’ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักสำหรับอัตราค่าระวางตู้สินค้าเย็นครอบคลุม 15 เส้นทางการค้าที่มีปริมาณการขนส่งสินค้าเย็นหนาแน่น ระบุว่าอัตราค่าระวางตู้สินค้าเย็นปรับสูงขึ้นจากต้นปี 32 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสิ้นไตรมาสที่สองของปี 2021 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสิ้นไตรมาสที่สาม อย่างไรก็ตาม การขยายตัวดังกล่าวยังคงต่ำกว่าอัตราการขยายตัวในอัตราค่าระวางขนส่งตู้สินค้าแห้งทั่วไปอย่างมาก โดยสังเกตได้จากยอดรายรับของผู้ให้บริการขนส่งตู้สินค้าที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวในช่วงเดียวกัน

นอกจากนี้ การปรับสูงขึ้นของอัตราค่าระวางขนส่งตู้สินค้าเย็นยังมีความแตกต่างกันในแต่ละเส้นทางการค้า โดยในเส้นทางการค้าระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตกจะมีอัตราที่สูงกว่า และพื้นที่ระวางสินค้าในตลาดก็ถูกใช้งานจนใกล้เต็มพิกัดแล้ว ในขณะที่ในเส้นทางการค้าระหว่างซีกโลกเหนือและใต้จะมีการปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่า โดยเฉพาะในเส้นทางการส่งออกสินค้าจากชายฝั่งตะวันตกของอเมริกาใต้ อเมริกากลาง และแอฟริกาใต้

“สวนทางกับอัตราค่าระวางสำหรับสินค้าแห้งซึ่งคาดว่าจะปรับลดลงในปี 2022 เมื่อสถานการณ์การค้าเริ่มคืนสู่สภาพปกติ เราคาดการณ์ว่าอัตราค่าระวางขนส่งตู้สินค้าเย็นจะยังคงปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการปรับสูงขึ้นของอัตราค่าระวางในเส้นทางการค้าระหว่างซีกโลกเหนือและใต้ ซึ่งครบกำหนดการต่อสัญญาการขนส่งสินค้าระยะยาว” Mr. Philip Gray ผู้อำนวยการ ฝ่ายการวิจัยอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าเย็น บริษัท Drewry กล่าว “เนื่องจากผู้ส่งสินค้าเย็นส่วนใหญ่ในเส้นทางการค้านี้จะทำสัญญาการขนส่งระยะยาว”

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนอัตราค่าระวางขนส่งตู้สินค้าเย็นนั้นเกี่ยวข้องกับปริมาณพื้นที่ระวางการขนส่งสินค้า จากการที่สินค้าประเภทของสดเสียง่ายต้องแข่งขันราคาในการแย่งชิงพื้นที่ระวางตู้สินค้ากับสินค้าแห้งทั่วไป รวมทั้งประเด็นเรื่องความผันผวนของซัพพลายเชนตู้สินค้าที่ทำให้ปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าเย็นรุนแรงยิ่งขึ้น ก็ยิ่งซ้ำเติมปัญหาพื้นฐานของอุตสาหกรรมการขนส่งตู้สินค้าเย็น จากการขาดดุลระหว่างสินค้าบรรจุตู้สินค้าเย็นระหว่างขาไปและขากลับ

อย่างไรก็ตาม Drewry เชื่อมั่นว่าปริมาณการขนส่งตู้สินค้าเย็นจะมีการขยายตัวรวดเร็วกว่าสินค้าแห้งนับตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป โดยสังเกตจากการที่สินค้าประเภทของสดเสียง่ายขนส่งทางทะเลมีการหดตัวน้อยกว่าสินค้าแห้งทั่วไปในปี 2020 ที่ต้องประสบกับภาวะชะงักงัน เป็นการแสดงให้เห็นว่ากระบวนการค้าสำหรับสินค้าเย็นมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์รุนแรงทางเศรษฐกิจมากกว่า ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าเย็นมากที่สุดคือการปิดทำการของภาคอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

โดยสินค้าประเภทของสดเสียง่ายขนส่งทางทะเลหดตัวเพียง 0.4 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2020 และปริมาณการขนส่งสินค้าเย็นก็ปรับสูงขึ้น 4.8 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 เทียบกับในปีที่ผ่านมา โดยมีเนื้อสัตว์ พืชตระกูลส้ม และผลไม้เมืองร้อนเป็นสินค้าหลัก ทว่า Drewry ไม่คาดว่าการขยายตัวของปริมาณสินค้าเย็นจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีนี้ ซึ่งต่างจากสินค้าแห้งที่มีการหดตัวอย่างรุนแรงในปี 2020

“ปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้น และพื้นที่ระวางสินค้าที่จำกัดจะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราค่าระวางขนส่งตู้สินค้าเย็น รวมไปถึงรายรับจากการเช่าเหมาลำเรือขนส่งสินค้าเฉพาะทางด้วย” Mr. Gray กล่าวสรุป


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่