Drewry เผยแนวโน้มปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าประจำเดือนตุลาคม 2020

0
330

Drewry ที่ปรึกษาและผู้วิจัยอิสระชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี เปิดเผยแนวโน้มปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าประจำเดือนตุลาคม 2020 ผ่านข้อมูลจากดัชนี ‘Drewry Container Port Throughput Indices’ ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลปริมาณตู้สินค้าผ่านท่ารายเดือนของท่าเรือกว่า 235 แห่งทั่วโลก คิดเป็นสัดส่วน 75 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าทั่วโลก เทียบกับตัวเลขปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเมื่อเดือนมกราคม 2012 เป็นปีฐาน

โดยในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น 2.4 เปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนหน้า และเมื่อเทียบกับในเดือนตุลาคมปี 2019 มีการขยายตัว 4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดของปี 2020 เมื่อเทียบแบบปีต่อปี สะท้อนถึงแนวโน้มการขยายตัวของปริมาณสินค้าทั่วโลก

ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าของประเทศจีนปรับตัวสูงขึ้น 9.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับในเดือนตุลาคมปี 2019 อย่างไรก็ตาม ปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เกิดจากการขนส่งภายในประเทศเป็นหลัก ขณะที่แนวโน้มการส่งออกเริ่มส่งสัญญาณที่ดีขึ้นจากคำสั่งซื้อของตลาดต่างประเทศที่กำลังปรับเพิ่มขึ้น โดยท่าเรือ Shanghai มีสัดส่วนปริมาณสินค้าผ่านท่าสูงที่สุด พร้อมบันทึกสถิติปริมาณสินค้าผ่านท่ารายเดือนสูงที่สุด 4.2 ล้านทีอียู ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าของภูมิภาคเอเชีย ไม่รวมประเทศจีน ยังคงอยู่ในภาวะชะงักงัน โดยทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกันกับเดือนที่ผ่านมา และปรับลดลง 3.1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมปี 2019 โดยมีปัจจัยหลักจากการหดตัวของปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือ Busan ของเกาหลี ซึ่งมีการหดตัวถึง 8.7 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับในปีที่ผ่านมา

ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าของภูมิภาคอเมริกาเหนือในเดือนตุลาคมมีการขยายตัวอย่างโดดเด่นเหนือภูมิภาคอื่นๆ  โดยมีการขยายตัวถึง 8.8 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมปี 2019 และขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2020 ถึง 5.9 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับในภูมิภาคอเมริกาใต้ที่มีการขยายตัวจากเดือนกันยายน 2020 ถึง 6.5 เปอร์เซ็นต์​ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบแบบปีต่อปี ปริมาณสินค้าผ่านท่าของภูมิภาคยังคงต่ำกว่าในเดือนเดียวกันของปีก่อนถึง 5.5 เปอร์เซ็นต์

ในภูมิภาคยุโรป ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าของเดือนตุลาคมขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 4.2 เปอร์เซ็นต์  อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2019 ยังหดตัว 1.5 เปอร์เซ็นต์

ภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียใต้มีการขยายตัวรายเดือน 0.9 เปอร์เซ็นต์ และขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.0 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2009 ในขณะที่ภูมิภาคโอเชียเนียซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงจากภาวะความแออัดของท่าเรือในช่วงที่ผ่านมา ปัจจุบันสถานการณ์ได้ปรับตัวดีขึ้น โดยมีอัตราการขยายตัวของปริมาณสินค้าผ่านท่าสูงถึง 17.1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน และ 2.3 เปอร์เซ็นต์แบบปีต่อปี

ส่วนในแอฟริกา ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่ามีการหดตัวลง 6.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับในเดือนที่ผ่านมา และต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี 2019 อยู่ถึง 9 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม Drewry ระบุว่าสัดส่วนข้อมูลที่นำมาใช้สำหรับภูมิภาคแอฟริกามีน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าของทั้งภูมิภาค


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่