Drewry คาด การขนส่งตู้สินค้าเย็นมีแนวโน้มขยายตัวเร็วกว่าตู้สินค้าทั่วไป

0
412

ข้อมูลจากรายงานการทบทวนและพยากรณ์สำหรับการขนส่งตู้สินค้าเย็นประจำปี 2020/21 ของ Drewry บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยชั้นนำ สำหรับอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีและการขนส่งสินค้าทางเรือ คาดการณ์ว่าการขยายตัวของการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่ายทางทะเลจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 น้อยกว่าการขนส่งสินค้าแห้งทั่วไป ในขณะที่สัดส่วนปริมาณตู้สินค้าเย็นที่พร้อมให้บริการจะหดตัวลง

การขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิทางทะเลทั่วโลกมีการขยายตัวประมาณ 1.7 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2019 คิดเป็นปริมาณสินค้าทั้งสิ้น 130.5 ล้านตัน ซึ่งนับเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2015 อันเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรงและความแห้งแล้ง ทำให้การขนส่งผลไม้สดลดลง

โดย Drewry คาดการณ์ว่าปริมาณสินค้าควบคุมอุณหภูมิที่ขนส่งทางทะเลจะเพิ่มขึ้นเป็น 156 ล้านตัน ภายในปี 2024 และคิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีที่่ 3.7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วกว่าการขนส่งสินค้าแห้งทั่วไป

Mr. Phillip Gray

“Drewry คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิทางทะเลจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19 ไม่มาก”​ Mr. Phillip Gray ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิกล่าว “ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเส้นทางการค้า Trans-Pacific แต่ก็อาจเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเส้นทางการค้าอื่นๆ ในการจัดส่งสินค้าทดแทน เช่น เส้นทางการค้าระหว่างอเมริกาใต้ชายฝั่งตะวันตกและเอเชีย

นอกจากนี้ Drewry ยังคาดการณ์อีกว่าสัดส่วนการขนส่งโดยเรือขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบเฉพาะจะลดลงจาก 13 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2019 เหลือเพียง 8 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2024 อันเนื่องมาจากอายุการใช้งานของเรือที่เพิ่มขึ้นและการขาดการลงทุนในการสร้างเรือใหม่ทดแทน โดยกล้วยหอมและปลายังคงเป็นประเภทสินค้าหลักที่ขนส่งโดยเรือขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบเฉพาะ

ในทางตรงกันข้าม สภาพการค้าที่กำลังขยายตัวและการเปลี่ยนถ่ายมาสู่การขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิโดยบรรจุตู้สินค้าเย็น  เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขนส่งตู้สินค้าเย็นมีอัตราการขยายตัวสูงกว่าการขนส่งตู้สินค้าแห้งทั่วไป โดย Drewry คาดว่าปริมาณตู้สินค้าเย็นที่ขนส่งผ่านกองเรือขนส่งตู้สินค้าจะมีการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ จนถึงปี 2024 ในขณะที่ในปี 2019 มีอัตราการเติบโตที่ 3.4 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นยอดปริมาณสินค้าสุทธิ 5.3 ล้านเอฟอียู (FEU)

อย่างไรก็ตาม Mr. Grey ยังชี้ถึงความท้าทายของการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิโดยบรรจุตู้สินค้าเย็น อันเนื่องมาจากความไม่สมดุลของรูปแบบการค้าตามธรรมชาติในเส้นทางการค้าสำหรับตู้สินค้าเย็น ซึ่งคาดว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นตามการเติบโตของความต้องการใช้บริการ


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน  @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่