dship Carriers ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าโครงการ และสินค้าขนาดใหญ่พิเศษ ปฏิบัติการขนส่งกังหันผลิตไฟฟ้าจากน้ำขึ้น-น้ำลง ฐานติดตั้งหลัก บล็อกถ่วงน้ำหนัก และส่วนประกอบอื่นๆ จากเมือง Nigg ในสก็อตแลนด์ ไปยังเมือง Nagasaki ประเทศญี่ปุ่น โดยสินค้าทั้งหมดมีน้ำหนักรวมกัน 1,714 เมตริกตัน และส่วนประกอบที่มีน้ำหนักมากที่สุดหนัก 205 เมตริกตัน และมีขนาดถึง 19.82 x 16 x 11.19 เมตร ทั้งนี้ dship Carriers ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการขนส่งกังหันดังกล่าวจาก Global Renewable Shipbrokers โดยเป็นการดำเนินการให้แก่ลูกค้า บริษัท Simec Atlantis Energy ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

ส่วนประกอบทั้งหมดจะนำมาใช้ในการผลิตพลังงานที่ยั่งยืนและคาดการณ์ได้จากกังหันผลิตไฟฟ้าจากน้ำขึ้น-น้ำลง โดยใช้กระแสน้ำคงที่ในทะเลเปิด ทีมงานประจำท่าเรือของ dship ได้วางแผนขั้นตอนการยกขน และตำแหน่งการจัดวางชิ้นส่วนทุกชิ้นอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมทั้งเตรียมจัดการกับความท้าทายหลักทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น ในทางทฤษฎี ฐานติดตั้งนี้มีความสูงเกินความสูงของห้องเก็บสินค้าบนเรือ อย่างไรก็ตาม ทีมงานของ dship ได้ผสานความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ากับซอฟต์แวร์ขั้นสูงอย่าง CAD-Software เพื่อให้สามารถดำเนินการขนส่งได้ โดยทำการบรรทุกกังหัน ฐานติดตั้งหลัก และบล็อกถ่วงน้ำหนัก รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ จำนวนมากลงในห้องเก็บสินค้าชั้นล่างของเรือ MV Josef ซึ่งเป็นเรืออเนกประสงค์สำหรับขนส่งสินค้าแห้งที่มีน้ำหนักมากพร้อมเครนประจำเรือที่ยกน้ำหนักรวมกันได้ถึง 360 เมตริกตัน

เมื่อสินค้าทั้งหมดได้รับการจัดเรียงอย่างปลอดภัย และยึดด้วยแผ่นล็อคตำแหน่งพร้อมด้วยโซ่รัดแล้ว เรือ MV Josef ก็ออกเดินทางจากเมือง Nigg ไปยังเมือง Nagasaki เป็นระยะทาง 11,000 ไมล์ทะเล และเมื่อเรือถึงที่หมาย อุปกรณ์ทั้งหมดก็ได้รับการขนถ่ายจากเรือไปยังเรือท้องแบนเพื่อลำเลียงต่อไปยังไซต์งานตามแผนการที่กำหนด   


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่