หน้าแรก ข่าว เทคโนโลยี DSV เร่งรัดกระบวนการพัฒนานวัตกรรมผ่าน Plug and Play

DSV เร่งรัดกระบวนการพัฒนานวัตกรรมผ่าน Plug and Play

DSV ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์จากเดนมาร์ก ได้ขยายความร่วมมือในโครงการ Plug and Play ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจับคู่บริษัทสตาร์ทอัพกับองค์กรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของทั้งสองฝ่าย

“เราเชื่อว่าวิธีการที่รวดเร็วที่สุดในการค้นหาโซลูชันด้านนวัตกรรม ทดสอบ และเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ คือการดำเนินการผ่านเครือข่ายอย่าง Plug and Play” Mr. Luca Graf ผู้อำนวยการ DSV Innovation Hub กล่าว “เป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมของเราคือการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า รวมทั้งเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของเรา”

โดยปัจจุบัน DSV กำลังเฟ้นหานวัตกรรมด้านระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ การสร้างความโปร่งใสของระบบแบบครบวงจร โลจิสติกส์สำหรับอีคอมเมิร์ซ การเปลี่ยนผ่านซัพพลายเชนสู่ระบบดิจิทัล และการปฏิบัติการอย่างยั่งยืน ในขณะที่ DSV Innovation Hub กำลังร่วมพัฒนาโครงการนำร่องกับบริษัทสตาร์ทอัพผู้พัฒนาโดรนสำหรับการควบคุมสินค้าคงคลังภายในคลังสินค้า นอกจากนี้ Plug and Play ยังช่วยคัดสรรโซลูชันต่างๆ ที่อาจสามารถช่วยลดรอยเท้าคาร์บอนในการปฏิบัติการและการให้บริการของ DSV ด้วย

“เรายังมีโอกาสได้พบกับลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ผ่านกิจกรรมของ Plug and Play ซึ่งบางรายก็ให้ความสนใจในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับเรา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย การร่วมจับมือกับ Plug and Play จึงสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ได้ในหลากหลายรูปแบบ” Mr. Graf กล่าวเสริม

สำหรับขั้นตอนในการประสานงาน จะเริ่มต้นจาก DSV ให้ข้อมูลแก่ Plug and Play เกี่ยวกับนวัตกรรมที่บริษัทฯ กำลังให้ความสนใจ จากนั้น Plug and Play จะแนะนำบริษัทสตาร์ทอัพที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ ซึ่งอยู่ในการดูแลของโครงการแก่ DSV

Plug and Play เป็นโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่ที่มีสาขากว่า 30 แห่ง ใน 16 ประเทศ สำหรับโครงการด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์มีการดำเนินกิจกรรมอยู่ในห้าพื้นที่ และมีบริษัทพันธมิตร 44 ราย


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน  @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

Thanathas Akkhachotkawanich
Bangkok grew, Australian aged, Silicon Valley matured, this aspiring writer adds flavor to our team with his aspiring smile and quill-tip talents.

Must Read

Maritime Fairtrade เปิดตัวเว็บไซต์ภาษาท้องถิ่นในเอเชีย กระตุ้นการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาค

Maritime Fairtrade ได้เปิดตัวเว็บไซต์ภาษาท้องถิ่นสำหรับประเทศในเอเชีย อาทิ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเลเซีย โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการทุจริตในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจถึงความท้าทายและโอกาสที่จะเกิดขึ้นเมื่ออุตสาหกรรมปราศจากการทุจริต ยุทธศาสตร์ขององค์กรฯ​ คือ การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านเว็บไซต์ในภาษาท้องถิ่น เพื่อให้เข้าถึงผู้ชมได้มากและกว้างขวางยิ่งขึ้น อันจะส่งผลในการสร้างความเข้าใจและโน้มน้าวให้มีการนำไปปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมการค้ากว่า 90 เปอร์เซ็นต์...

EXIM BANK ส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออกโดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ใน EEC

คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับ คุณประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) คุณลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) คุณศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และคุณคง...

ONE เปิดบริการ CIP เชื่อมจีน-อินเดีย-ปากีสถาน

สายการเดินเรือ Ocean Network Express (ONE) ขยายเครือข่ายการบริการระหว่างเอเชียและอนุทวีปอินเดีย โดยจะเปิดให้บริการ China-India-Pakistan (CIP) ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2020 เพื่อเป็นทางเลือก และเสริมความยืดหยุ่นด้านประสิทธิภาพซัพพลายเชนที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า โดยบริการ CIP ซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง จีน...

CNC เปิดบริการ CMS2 เชื่อมจีน-มาเลเซีย

สายการเดินเรือ CNC เปิดบริการ China Malaysia Service 2 เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างจีนและมาเลเซีย ครอบคลุมท่าเรือหลักของมาเลเซีย ได้แก่ Port Klang, Penang และ Pasir Gudang โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการ CMS2 ในการขนส่งสินค้าระหว่าง...

DKSH ต้าน COVID-19 ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย พร้อมรับมือสภาวะหลังโรคระบาด

DKSH Thailand Business Technology ผู้นำด้านบริการการขยายตลาดโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ได้จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ ‘การเตรียมตัวรับมือนิวนอร์มอล: โซลูชันสำหรับ COVID-19 เพื่อปูทางสู่อนาคต’ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงนวัตกรรมที่กว้างไกลของบริษัท และโซลูชันล้ำสมัย สำหรับเพิ่มพูนประสิทธิภาพธุรกิจในประเทศไทย เพื่อเตรียมตัวรับมือกับวิกฤตโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในภายภาคหน้า ขณะที่ทั่วโลกเดินหน้าต่อไปภายใต้การดำเนินชีวิตแบบฐานวิถีชีวิตใหม่หรือ ‘นิวนอร์มอล’ การพัฒนาของเทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญต่อชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น โดย...