ศูนย์ปฏิบัติการท่าขนถ่ายสินค้าแห่งใหม่ของบริษัท DSV ในเมือง Jönköping ประเทศสวีเดน ได้เริ่มปฏิบัติการเพื่อป้องกันการขับขี่ในขณะมึนเมา โดยทำการติดตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ ซึ่งคนขับจะต้องผ่านการตรวจระดับแอลกอฮอล์จากเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติ

“การติดตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ถือเป็นการส่งสัญญาณที่สำคัญให้แก่ทั้งคนขับรถบรรทุก พนักงานทุกคนใน DSV ลูกค้า และสาธารณะชนทั่วไป ว่าเราให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยอย่างจริงจัง” Mr. David Möller รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท DSV Road AB ประเทศสวีเดน กล่าว

ก่อนที่คนขับรถบรรทุกจะออกจากพื้นที่ของ DSV จะต้องผ่านการทดสอบลมหายใจ โดยด่านจะเปิดให้ผ่านก็ต่อเมื่อผลการทดสอบลมหายใจไม่มีแอลกอฮอล์เจือปน หากไม่ผ่านการทดสอบด่านก็จะไม่เปิด และหากยังไม่ผ่านการทดสอบขั้นต่อมาก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

นอกจากศูนย์ปฏิบัติการ Jönköping จะเป็นศูนย์ฯ แห่งแรกของ DSV ที่ติดตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์แล้ว ยังถือเป็นการติดตั้งระบบตรวจวัดแอลกอฮอล์ครั้งแรกสำหรับบริษัทในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัท DSV ประเทศสวีเดนจะยังมุ่งมั่นลงทุนในการริเริ่มเพื่อสร้างความปลอดภัย รวมไปถึงการเพิ่มด่านตรวจแอลกอฮอล์ให้มากขึ้น โดยพื้นที่ต่อไปที่จะมีการติดตั้งด่านฯ คือท่าเทียบเรือ Landskrona ของ DSV