การระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินเรือและเที่ยวบินต่างๆ ที่ไปยังประเทศจีน และทำให้ท่าเรือและท่าอากาศยานในประเทศจีนมีความแออัดจากพื้นที่ระวางขนส่งที่ลดลง การขนส่งทางรางจึงเป็นโหมดการขนส่งทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับทดแทนพื้นที่ระวางที่ขาดหายไป โดยปัจจุบัน การขนส่งทางรางจะใช้เวลาประมาณ 11-15 วัน จากประเทศจีนตอนกลางและตอนเหนือไปยังยุโรป และ 18-20 วัน ในทางกลับกัน

DSV มีทีมงานปฏิบัติการขนส่งทางรางให้บริการจากประเทศจีน ไปยังปลายทางที่หลากหลายในยุโรป รวมไปถึงบริการขบวนรถไฟขนส่งสินค้าแบบ Block Train โดยนอกเหนือไปจากบริการขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้ (FCL) แล้ว DSV ยังให้บริการขนส่งแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ทั้งในเส้นทางรถไฟขาตะวันตกและตะวันออกอีกด้วย

ทั้งนี้ DSV ยังให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนจากประเทศจีนไปยังยุโรปแบบ door-to-door โดยใช้เส้นทางผ่านทางประเทศรัสเซีย (ชายแดนแมนจูเรีย) ซึ่งใช้ระยะเวลาการขนส่ง 18-20 วัน