V.CARGO, Ruxchai Cold Storage และ JWD Pacific คว้ารางวัล ELMA ประจำปี 2020

0
696

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) ประกาศรางวัลผู้ชนะการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรือ ELMA (Excellent Logistics Management Award) ประจำปี 2020

การประกวดรางวัล ELMA จัดขึ้นเพื่อผลักดันผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย พัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมระบบสากล และสามารถแข่งขันในเวทีการค้านานาชาติได้ในอนาคต

โดยผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล ELMA 2020 จะต้องผ่านการตรวจประเมินคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินด้านโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศ และจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน สมาพันธ์ สมาคมที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอิสระด้านการเงิน สำหรับบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้รับรางวัล ELMA ประจำปี 2020 จำนวน 3 บริษัท ประกอบด้วย

บริษัท V.CARGO ผู้ประกอบการโลจิสติกส์สัญชาติไทย ได้รับรางวัลในสาขาผู้ให้บริการขนส่ง (Transportation Services) จากการนำระบบจัดการการขนส่งสินค้า (TMS) ที่สามารถตรวจสอบการส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์มาใช้งาน รวมทั้งมีการติดตั้งระบบควบคุมการเก็บเงินปลายทาง (COD) และระบบวางแผนเส้นทางจราจร (VRP) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการวางแผนการตลาดเชิงรุก รวมถึงแผนการลงทุน และการขยายตลาดไปต่างประเทศในอนาคตอีกด้วย

บริษัท Ruxchai Cold Storage ได้รับรางวัลสาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) เนื่องจากมีการปรับใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้น ทำให้สามารถดูข้อมูลภายในคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการเพิ่มบริการในรูปแบบ Express way One Stop Services รวมถึงมีการวางแผนงานในอนาคตที่ชัดเจน

บริษัท JWD Pacific จำกัด ได้รับรางวัลในสาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) จากการพัฒนาระบบ Cold Chain Management System (CCMS) มาใช้งาน โดยนำซอฟต์แวร์ Business intelligence เข้ามาประยุกต์กับระบบ CCMS เพื่อใช้นำเสนอและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบกับลูกค้าเพื่อการโอนถ่ายข้อมูลซึ่งกันโดยการใช้ระบบ CCMS Atlas มีการปรับปรุงระบบจัดเก็บสินค้าจากแบบชั้นวางซ้อน (Stacking Racks) เป็นแบบชั้นวางเคลื่อนที่ได้ (Mobile Pallet) เพื่อตอบสนองการดำเนินการด้านการจัดเก็บสินค้า เพิ่มความรวดเร็ว ความถูกต้องแม่นยำและลดเวลาในการรื้อหรือค้นหาสินค้า

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่