คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรจาก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าในกลุ่มประเทศเอเชีย และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ในพิธีเปิดการอบรม Asian EXIM Banks Forum ครั้งที่ 38 หัวข้อ “การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐสำหรับสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการส่งออก (Public Private Partnership for Export Credit Agencies)” ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ร่วมงานกว่า 40 คน จาก 16 ประเทศ

โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดย EXIM BANK และได้รับการสนับสนุนจาก ADB เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนให้แก่บุคลากรของ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าจากกลุ่มประเทศในเอเชีย และธนาคารพัฒนาเอเชีย