EXIM BANK ส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออกโดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ใน EEC

0
124

คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับ คุณประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) คุณลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) คุณศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และคุณคง ลัคนาวิเชียร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด ซึ่งให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในงานเสวนา ‘ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและการส่งออกด้วย Automation’ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs เห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตโดยการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Automation) เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลิตหลังวิกฤต COVID-19 คลี่คลาย และสอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล

โดยก่อนหน้านี้ EXIM BANK และ TARA ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ให้ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกโดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่