คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท FedEx Express International (Thailand) เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล

คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

โดยทั้งสองหน่วยงานจะเชื่อมโยงข้อมูลและจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกด้านการค้าระหว่างประเทศ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าถึงโอกาสทางธุรกิจระหว่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยมี EXIM BANK เป็นแหล่งเงินทุนและที่ปรึกษาด้านการเงิน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถค้าขายระหว่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ และไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ ทั้งนี้ FedEx จะสนับสนุนลูกค้าของ EXIM BANK ด้วยบริการขนส่งที่รวดเร็วและไว้วางใจได้ สามารถเข้าถึงตลาดทั้งในประเทศและเครือข่ายต่างประเทศกว่า 220 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก

“คาดว่าความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK กับ FedEx จะช่วยให้การค้าระหว่างประเทศของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ทั้งสองหน่วยงานสามารถตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคในโลกยุคปัจจุบันที่ต้องการสินค้าและบริการ ผ่านระบบที่มีความปลอดภัยและสะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ EXIM BANK ในด้านการเชื่อมไทย เชื่อมโลก ด้วยการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและภาคการส่งออกของไทย” คุณพิศิษฐ์กล่าว


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่