FEDEX express

บริษัท FedEx Express ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุรายใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศแต่งตั้ง Ms. Kawal Preet เข้าดำรงตำแหน่งประธาน บริษัท FedEx Express ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภูมิภาคตะวันออกกลาง และทวีปแอฟริกา

โดยก่อนเข้าดำรงตำแหน่งใหม่นี้ Ms. Preet เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานอาวุโส ฝ่ายปฎิบัติการ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเหนือและใต้ ของบริษัท FedEx Express สำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ของ Ms. Preet เป็นการเข้ารับตำแหน่งต่อจาก Ms. Karen Reddington ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานบริษัท FedEx Express ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาตั้งแต่ปี 2015 และปัจจุบันได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งประธานบริษัท FedEx Express ประจำภูมิภาคยุโรป และประธานกรรมการบริหาร บริษัท TNT

Ms. Kawal Preet

ทั้งนี้ Ms. Preet จะรับหน้าที่ในการดูแลงานด้านการวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์องค์กรและฝ่ายปฎิบัติการ รวมถึงบริหารจัดการพนักงานกว่า 40,000 คน ใน 103 ประเทศและพื้นที่ธุรกิจที่ประกอบกันเป็นภูมิภาค AMEA ซึ่งนับเป็นเกือบครึ่งของจุดหมายปลายทางการให้บริการของ FedEx Express ทั้งหมด

Mr. Don Colleran ประธาน และประธานกรรมการบริหาร บริษัท FedEx Express กล่าวว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ Ms. Preet ได้เข้ารับตำแหน่งประธานประจำภูมิภาค AMEA และเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากเธอประสบการณ์อย่างมากในอุตสาหกรรมฯ อีกทั้งยังมีประสบการณ์ทำงานอย่างยาวนาน FedEx ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Ms. Preet ได้พิสูจน์ให้เราได้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง รวมถึงได้ช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานให้แก่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผมมีความคาดหวังที่จะได้เห็นภูมิภาค AMEA ประสบความสำเร็จภายใต้การดูแลของเธอ และผมขอขอบคุณ Ms. Karen Reddington สำหรับการทำงานที่ยอดเยี่ยมมาโดยตลอด และขอแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งดูแลภูมิภาคยุโรปของเรา”

ทั้งนี้ Ms. Preet เริ่มทำงานกับบริษัท FedEx Express ตั้งแต่ปี 1997 ในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรในประเทศสิงคโปร์ และได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง พร้อมไปกับการเพิ่มบทบาทด้านการประกันคุณภาพการบริการ งานปฎิบัติการภาคพื้นดิน และงานด้านการวางแผนและวิศวกรรมเครือข่ายทางอากาศและภาคพื้นดิน ซึ่ง Ms. Preet ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ได้เข้าถึงตลาดการค้าระดับโลกให้มากยิ่งขึ้น