Freightplus Thailand ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น FPT Global โดยมีผลตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดปี 2019 รวมถึงการเปิดตัวสำนักงานใหม่ที่ประเทศเวียดนาม และการก่อตั้งแผนกพลังงานหมุนเวียน (Renewables Division)

การเปลี่ยนชื่อบริษัทในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ขององค์กร ในการเน้นย้ำจุดเด่นในด้านศักยภาพการทำงาน การเติบโต และความมุ่งมั่นของ FPT Global ในการขยายกิจการไปยังภูมิภาคและธุรกิจอื่นๆ

แผนกพลังงานหมุนเวียนของ FPT Global เปิดให้บริการครั้งแรกในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2019 โดยปัจจุบันได้รับมอบหมายให้ดูแลสองโครงการในประเทศญี่ปุ่นและเวียดนาม รวมถึงอีกหลายโครงการที่มีกำหนดเริ่มปฏิบัติการในช่วงปี 2020 โดย FPT Global ได้แต่งตั้ง Mr. Ronald Johnson ให้เป็นผู้อำนวยการแผนกพลังงานหมุนเวียน ขณะที่สำนักงานใหม่ใน นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม FPT Global ได้แต่งตั้ง Mr. Brett Malcolm ผู้มีประสบการณ์กว่า 25 ปีในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และประสบการณ์การทำงานในเวียดนามกว่า 16 ปี เป็นผู้นำในสาขาดังกล่าว

 FPT Global ยังมีการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ขององค์กร รวมถึงเว็บไซต์ ช่องทางโซเชียลมีเดีย และโลโก้ของบริษัทเพื่อก้าวสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2020 อีกด้วย