สายการเดินเรือที่เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือ Long Beach กว่า 135 ราย ได้รับการยกย่องจากการมีส่วนร่วมในโครงการลดมลพิษ ‘Green Flag’ โดยในปีที่ผ่านมา เรือขนส่งสินค้าในโครงการจะลดความเร็วในการเดินเรือเหลือ 12 น็อต หรือช้ากว่า ภายในระยะ 20 หรือ 40 ไมล์ทะเลจากท่าเรือ Long Beach และจะได้รับส่วนลดค่าบริการเป็นรางวัลตอบแทน

โครงการ Green Flag เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2005 ซึ่งนอกจากโครงการนี้ ท่าเรือ Long Beach ยังเริ่มกำหนดให้การลดความเร็วของเรือขนส่งสินค้าเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับผู้ปฏิบัติการท่าเทียบเรือในท่าเรือฯ ด้วย

ทั้งนี้ ประมาณการว่าการลดความเร็วเรือเมื่อเดินทางเข้าใกล้ท่าเรือ Long Beach จะสามารถป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 45,000 ตัน และลดมลพิษทั่วไปได้ถึง 1,000 ตันต่อปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดมลภาวะทางอากาศของท่าเรือฯ

Ms. Tracy Egoscue ประธานคณะกรรมาธิการกำกับดูแลท่าเรือ Long Beach กล่าวว่า “พันธมิตรสายการเดินเรือของเรามีบทบาทสำคัญในความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพอากาศที่ท่าเรือ Long Beach และชุมชนรอบๆ ท่าเรือฯ ให้ดีขึ้น ขณะนี้เราสามารถลดการปล่อยมลพิษทางอากาศได้อย่างมหาศาล อันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเล”