Hapag-Lloyd ปิดดีลเงินกู้สีเขียวสำหรับกองเรือขนส่งตู้สินค้า 23,000 ทีอียู

0
197

Hapag-Lloyd สายการเดินเรือชั้นนำ ได้รับอนุมัติเงินกู้สีเขียว ซึ่งเป็นเงินกู้สำหรับการดำเนินงานที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักการ Green Loan Principles ของสมาคม Loan Market Association (LMA) โดยคำขออนุมัติเงินกู้นี้ได้รับการรับรองจาก DNV GL ผู้ตรวจสอบและองค์กรจัดชั้นเรืออิสระ

ในการนี้ Hapag-Lloyd ได้ขอรับอนุมัติเงินกู้สีเขียวจำนวนสองรายการ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของสายการเดินเรือฯ โดยเงินกู้นี้จะใช้สำหรับจัดซื้อเรือขนส่งตู้สินค้าขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดพื้นที่ระวาง 23,500 ทีอียู จำนวนหกลำ ซึ่งได้สั่งซื้อในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

โครงการเงินกู้รายการแรกเป็นวงเงินกู้ร่วมมูลค่า 417 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีระยะเวลาการกู้ยืม 12 ปี เงินจำนวนนี้จะใช้ในการซื้อเรือขนส่งตู้สินค้าสามลำ โดยสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ (Credit Facility) นี้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้รับประกันภัยเชิงพาณิชย์ Korea Trade Insurance Corporation (K-SURE) และธนาคารที่ร่วมสนับสนุนสินเชื่อร่วมดังกล่าวทั้งหมด 11 แห่ง โดยมีธนาคาร KfW IPEX-Bank และ BNP Paribas ทำหน้าที่วางโครงสร้างและประสานการทำธุรกรรม

ส่วนสัญญาเช่าสินทรัพย์สำหรับเรืออีกสามลำ ซึ่งมีมูลค่ารวม 472 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัท Industrial and Commercial Bank of China Leasing (ICBC Leasing) มีระยะเวลาการให้กู้ยืมอยู่ที่ 17 ปี

กองเรือใหม่ของ Hapag-Lloyd ใช้เครื่องยนต์แรงดันสูงแบบประหยัดพลังงานที่สามารถใช้เชื้อเพลิงได้สองชนิด สามารถลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงลงได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึงประมาณ 15 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ตรงตามหลักการของ Green Loan Principles รวมถึงเกณฑ์การตรวจสอบทางเทคนิคสำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเลตามกฎการจัดหมวดหมู่ธุรกิจสีเขียวของสหภาพยุโรป (EU Taxonomy) อีกด้วย


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่