HMM สายการเดินเรือชั้นนำจากเกาหลี ประกาศเข้าร่วมกลุ่ม ‘Getting to Zero Coalition’ ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรจากหลากหลายประเภทธุรกิจนับร้อยองค์กร ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี

ทั้งนี้ HMM มีความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้ได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2030 เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซฯ เมื่อปี 2008 และตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของกองเรือทั้งหมดให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050 ปัจจุบัน HMM ได้มีการจัดตั้งทีมวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับขอบเขตการศึกษาและวิจัย รวมไปถึงการค้นคว้าเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบพลังงานไฮโดรเจนในเชิงพาณิชย์ และการร่วมมือกับ DSME ในการพัฒนาระบบการเดินเรืออัจฉริยะ

โดยตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสายการเดินเรือ HMM ระบุว่า “แม้เป้าหมายในการลดก๊าซคาร์บอนของ HMM จะฟังดูเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ แต่ก็ใช่ว่าจะเกินความสามารถของเราที่จะดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จ โดยการทำงานร่วมกับกลุ่มพันธมิตร Getting to Zero Coalition ในครั้งนี้ ทางสายการเดินเรือฯ คาดหวังที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเพื่อเดินหน้าไปสู่อุตสาหกรรมปลอดคาร์บอน อีกทั้ง การดำเนินการของ HMM เองก็ค่อนข้างที่จะมีพัฒนาการที่ดีตามโร้ดแมปในการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อมูลนี้จะปรากฏในรายงานด้านความยั่งยืนของสายการเดินเรือฯ ที่มีกำหนดจะตีพิมพ์ภายในเดือนหน้านี้”