เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา Mr. Stephen Ashworth กรรมการผู้จัดการ บริษัท Hutchison Ports ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคณะผู้บริหารบริษัท Hutchison Ports Thailand ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เยี่ยมชม (visitor centre) แห่งใหม่ที่ทันสมัยที่สุด อันเป็นภาพสะท้อนวิสัยทัศน์ขององค์กร ภายใต้นโยบายท่าเทียบเรืออัจฉริยะ (Smart Port) ที่ปฏิบัติการด้วยพลังงานสะอาด (Sustainable Port)   

ภายในงาน Mr. Stephen และคณะผู้บริหาร ได้กล่าวต้อนรับคณะสื่อมวลชน และกล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงวิดีทัศน์ที่นำเสนอภาพเทคโนโลยีล้ำสมัย รวมถึงโครงการอุปกรณ์ควบคุมจากระยะไกลของ ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ก่อนที่จะนำเสนอปฏิบัติการท่าเรือด้วยเครนยกขนสินค้าหน้าท่าระบบควบคุมจากระยะไกล ในห้องควบคุม (control room) และร่วมถ่ายภาพบริเวณหน้าท่าเป็นการปิดท้าย ณ ท่าเทียบเรือชุดดี ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี